Tags :: การวัดสายตาประกอบแว่น

การวัดสายตาประกอบแว่น

เปรียบเทียบกับคนอื่น เช่น การนั่งดูโทรทัศน์ คนอื่นนั่งดูห่างจอทีวีเท่ากันกับตัวเรา เขามองเห็นชัดแต่เราเห็นไม่ชัด ต้องเลื่อนเข้าหรือถอยออกจึงจะเห็นชัด

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ