Tags :: การล้างมือ

น้ำยาทำลายเชื้อที่ใช้ในการล้างมือ

การล้างมือโดยใช้น้ำยาทำลายเชื้อ ควรกระทำเมื่อสัมผัสสิ่งคัดหลั่งจากร่างกายผู้ป่วย สิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วยที่มีการปนเปื้อนเชื้อ เมื่อให้การดูแลผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง เช่น ทารกแรกเกิด ผู้ป่วยที่ภูมิต้านทานต่ำ

24 พฤษภาคม 2557

สุขอนามัยกับการล้างมือ

ลดติดเชื้อ อย่าเบื่อล้างมือ ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายด้วยการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีง่าย สะดวก ประหยัด และปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ