Tags :: การพักผ่อนสำหรับสตรีตั้งครรภ์

การพักผ่อนสำหรับสตรีตั้งครรภ์

การนอนหรือการพักผ่อนให้เพียงพอ จำเป็นสำหรับคนตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในไตรมาสแรกและไตรมาสที่สาม สตรีตั้งครรภ์ จะเหนื่อยง่ายกว่าปกติ เนื่องจากทารกในครรภ์จะทำหน้าที่คล้ายกาฝากแฝงอยู่ อวัยวะแม่ต้องทำงานเพิ่มมากขึ้น การนอนและการพักผ่อนในตอนกลางวัน เป็นสิ่งควรปฏิบัติพร้อมกับการยกขาสูงขึ้นเพื่อให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีขึ้น ปัจจุบันสภาพสังคม

9 มิถุนายน 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ