Tags :: การผ่าตัดผู้ป่วยนอนกรน

การผ่าตัดผู้ป่วยนอนกรน

การผ่าตัดผู้ป่วยนอนกรน ชนิดของการผ่าตัดขึ้นกับตำแหน่งของการอุดกั้น ในระบบทางเดินหายใจ เช่น 1. การผ่าตัดโพรงจมูก และ/ หรือโพรงหลังจมูก ทำในรายที่พยาธิสภาพของโพรงจมูก และ/ หรือโพรงหลังจมูกมีส่วนในการทำให้เกิดการอุดกั้นในทางเดินหายใจ

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ