Tags :: การผ่าตัดต้อกระจก

การผ่าตัดต้อกระจก

เมื่อได้รับการวินิจฉัยจากจักษุแพทย์ว่าเป็นต้อกระจก ทางที่ดีที่สุดท่านควรทำตามคำแนะนำของแพทย์ในการปฏิบัติตัวเองต่อไปเพื่อดูแลดวงตา หรือถนอมดวงตาให้ใช้งานได้ต่อไป เพราะถ้าท่านเป็นต้อกระจก

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ