Tags :: การนอนกรน

นอนกรน

การนอนกรนมีผลเสียอย่างไรต่อสุขภาพ นอกจากเสียงกรนที่ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าสามารถสร้างความรำคาญให้กับคนรอบข้าง หรือคนที่นอนในบริเวณเดียวกันในบางรายถึงกับทำให้มีปัญหาด้านครอบครัวเกิดขึ้นการอุดกั้นทางเดินหายใจในผู้ที่นอนกรนอาจมากถึงระดับที่ทำให้หยุดหายใจ

24 พฤษภาคม 2557

การรักษาการนอนกรน

การรักษาขึ้นกับชนิดของการนอนกรนและระดับความรุนแรง โดยถ้ามีการหยุดหายใจร่วมด้วยไม่ควรปล่อยไว้โดยไม่รักษา

7 มีนาคม 2557

สาเหตุของการนอนกรน

การนอนกรน คือ การนอนหลับที่มีเสียงดังขณะหายใจเข้าหรือออก โดยที่เสียงนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการสั่นสะเทือน (Vibrate) ของอวัยวะส่วนต่างๆในช่องปากและลำคอซึ่งได้แก่ ลิ้นไก่ เพดานอ่อน โคนลิ้น ต่อมทอนซิล และ กล่องเสียง

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ