Tags :: การทำสาว

การทำสาว

การทำสาว คือการทำให้ช่องคลอดแคบลงในความเข้าใจของคนทั่ว ๆไป แต่ในทางการแพทย์นั้นการทำสาวหรือการซ่อมแซมช่องคลอดนั้น กระทำเมื่อมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์คือ กระเพาะปัสสาวะหย่อน การเป็นไส้เลื่อนของสำไส้เล็กเข้าไปในช่องคลอด การโป่งพองของสำไส้ตรง การเลื่อนต่ำผิดปกติของมดลูก โดยแพทย์จะตัดเอาเนื้อเยื่อช่องคลอดที่เกินออก

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ