Tags :: การติดเชื้อของหูชั้นกลาง

การติดเชื้อของหูชั้นกลาง

การอักเสบของหูชั้นกลางเกิดขึ้นได้บ่อยในเด็กซึ่งมักจะเป็นการอักเสบของทางเดินหายใจส่วนบน แล้วลามมายังหูการสังเกตหรือคอยติดตามดูอาการจะช่วยให้เราสามารถนำเด็กมาพบแพทย์ได้เร็วขึ้น โดยเด็กมักจะบ่นปวดหู หูอื้อมีไข้ขึ้น ภายหลังจากเป็นหวัด

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ