Tags :: การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในช่วงวันหยุดสงกรานต์

การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในช่วงวันหยุดสงกรานต์

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันแห่งครอบครัว อย่าลืมดูแลคุณพ่อคุณแม่ ผู้สูงอายุกัน ในด้านสุขภาพผู้สูงอายุจะมีการเสื่อมลงของอวัยวะต่าง ๆ ทำให้ล้มป่วยและเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย ซึ่งสุขภาพผู้สูงอายุควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ซึ่งการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในช่วงวันหยุดสงกรานต์ ที่ควรคำนึงถึงได้แก่โรค หรือภาวะดังต่อไปนี้

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ