Tags :: กระเพาะอาหาร

5 โรคที่จ้องรุมเร้าวัยทำงาน

ช่วงอายุ 30-45 มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูง เนื่องจากต้องเผชิญกับปัจจัยแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเครียดแรงกดดันจากความรับผิดชอบที่มากขึ้นส่งผลให้ร่างกายเสื่อมถอยและมีแนวโน้มต่อการถูกคุกคามด้วยโรคต่างๆ

29 เมษายน 2560

การเอ๊กซเรย์ตรวจกระเพาะอาหาร

การเอ็กซเรย์ตรวจกระเพาะอาหาร หรือที่เรียกกันว่าการตรวจทางเดินอาหารส่วนต้นด้วยรังสี หรืออาจเรียกสั้น ๆ ว่า การกลืนแป้งเอ็กซเรย์ หมายถึงการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ของระบบทางเดินอาหารส่วนต้น

7 มีนาคม 2557

การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร

ปัจจุบันการวินิจฉัยโรคในระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรคระบบทางเดินอาหารส่วนบน ตั้งแต่หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้นนั้น สามารถทำการวินิจฉัยได้รวดเร็วและแม่นยำถูกต้องยิ่งขึ้น

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ