Tags :: กระบวนการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ

กระบวนการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ

กระบวนการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ เพื่อใช้ในการบริโภคจะต้องกำจัดเชื้อโรคจุลชีพพวกแบคทีเรีย และไวรัสให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เพราะหากมีเชื้อโรคเหลืออยู่ในน้ำแม้เพียงเล็กน้อยก็จะมีโอกาสแพร่กระจายขยายตัวมากขึ้นได้

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ