Tags :: กระดูกสันหลังคด

กระดูกสันหลังคด

ความผิดปกติของโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ ที่พบได้บ่อยในวัยรุ่น ได้แก่ กระดูกสันหลังคด พบได้ในวัยรุ่นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ส่วนใหญ่เป็นชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุ และมักพบในครอบครัวที่มีญาติพี่น้องเคยมีกระดูกสันหลังคด

25 พฤษภาคม 2557

กระดูกสันหลังคดโรคที่อาจมากับเด็กแรกเกิด

เมื่อพูดถึงเรื่องกระดูกๆ คุณแม่อาจรู้สึกว่าไกลตัวลูก ไม่ค่อยน่าสนใจ แต่สำหรับเรื่องภาวะกระดูกสันหลังคด เรื่องนี้นอกจากเกิดกับทารกแรกเกิดได้แล้ว ยังควรใส่ใจด้วยค่ะ

5 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ