Tags :: กระดูกสันหลังคด

กระดูกสันหลังคด

ความผิดปกติของโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ ที่พบได้บ่อยในวัยรุ่น ได้แก่ กระดูกสันหลังคด พบได้ในวัยรุ่นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ส่วนใหญ่เป็นชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุ และมักพบในครอบครัวที่มีญาติพี่น้องเคยมีกระดูกสันหลังคด

25 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ