Tags :: กระดูกพรุน

การป้องกันโรคกระดูกพรุน

กระดูกพรุนหรือสภาวะที่เนื้อกระดูกซึ่งมีแคลเซี่ยมเป็นองค์ประกอบหลัก ถูกละลายออกไปมากกว่าการสร้างเนื้อกระดูก ทำได้กระดูกจะมีความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดลง ซึ่งสาเหตุนำเนื่องจากขาดฮอร์โมนเพศ หรือเอสโตรเจน

24 พฤษภาคม 2557

ยีนที่ทำให้เกิดโรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุนจัดเป็นภาวะที่มีเนื้อกระดูกบางตัวลงเนื่องจากมีการสร้างกระดูกน้อยกว่าการทำลายกระดูก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการหัก หรือยุบตัวได้โดยง่ายจุดที่มีการหักบ่อย ได้แก่ กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก และกระดูกข้อมือก่อให้เกิดปัญหาในผู้สูงอายุ

24 พฤษภาคม 2557

ภาวะกระดูกพรุน

ภาวะกระดูกพรุนเป็นภาวะที่ร่างกาย มี Calcium น้อยกว่าปกติ หรือร่างกายมีการดูดซึม Calcium ได้น้อยกว่าปกติ การที่จะหลีกเลี่ยงภาวะกระดูกพรุนนี้ มีวิธีต่าง ๆ

24 พฤษภาคม 2557

การรักษาโรคกระดูกพรุน

ปัจจุบันมีการใช้ยาหลายชนิดในการรักษาโรคกระดูกพรุน ได้แก่ ฮอร์โมน เอสโตรเจน ยาในกลุ่มไบฟอสโฟเนต ยาออกฤทธิ์ที่ตัวรับเอสโตรเจน แคลซิโทนิน และพาราไทรอยด์ฮอร์โมน

7 มีนาคม 2557

การวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน

หลาย ๆ ท่านในวัยใกล้หมดประจำเดือน หรือหมดประจำเดือนไปแล้ว มักจะถามแพทย์เสมอว่า จะทราบได้อย่างไรว่ากระดูกของตนเองยังดีปกติอยู่ หรือเข้าข่ายเริ่ม ๆ กระดูกพรุนแล้ว

7 มีนาคม 2557

โรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุน กระดูก พรุน คือ ภาวะที่มีเนื้อกระดูกบางตัวลง เนื่องจากมีการสร้างกระดูกน้อยกว่าการทำลายกระดูก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการหัก หรือยุบตัวได้โดยง่าย จุดที่มีการหักบ่อย ได้แก่ กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก และกระดูกข้อมือ ก่อให้เกิดปัญหาในผู้สูงอายุ

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ