Tags :: กรนหยุดหายใจ

Sleep apnea

Sleep apnea สำนักข่าว ABCNEWS รายงานผลการศึกษาวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร New England Journal of Medicine ฉบับล่าสุดที่ได้ทำการตรวจนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลอาชีพ 52 คนโดยทำการสุ่มจาก NFL จำนวน 8 ทีมทุกราย นำมาทดสอบ sleep study พบว่าร้อยละ 14 เป็นโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ (กรนหยุดหายใจ) และในกลุ่มนักกีฬา higher risk players เช่นผู้เล่นในตำแหน่ง linebackers หรือ defensive players พบว่าเป็นโรค sleep apnea มากถึงร้อยละ 34 หรือประมาณหนึ่งในสาม

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ