ผลการค้นหาจากคำว่า "อาการไอ" พบทั้งสิ้น 24 เรื่อง

หรือคุณหมายถึงคำว่า :

อาการไอ

อาการไอ เป็นปฏิกิริยาป้องกันตนเองตามธรรมชาติของร่างกาย ..... รวมทั้งเป็นอาการที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์ได้บ่อยที่สุด นอกจากนี้อาการไอยังเป็นทางที่สำคัญในการแพร่กระจายของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ...

8 มีนาคม 2556

ฝุ่นพิษเกิดขึ้นได้ อยู่กลางแจ้งต้องระวัง

น้ำมูกไหล เจ็บคอ ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ทำให้มีอาการไอ มีเสมหะ หายใจไม่สะดวก หายใจวี้ด หายใจไม่อิ่ม แน่นหน้าอก ระบบการไหลเวียนเลือดและหัวใจ ...

28 มกราคม 2561

โรคที่มากับฤดูหนาว ตอนที่ 2: โรคปอดบวม

เมื่อเชื้อโรคถูกทำลายแล้วจะทำให้เกิดหนองหรือของเหลวท่วมขังอยู่ภายในถุงลมปอด ทำให้เกิดอาการไอ หายใจลำบาก และหอบเหนื่อย จากข้อมูลของสำนักงานระบาดวิทยา ...

7 มิถุนายน 2556

โรคที่มากับฤดูหนาว ตอนที่ 1: ไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่

อ่อนเพลียมาก และอาจมีอาการคัดจมูก เจ็บคอ ถ้าป่วยอยู่นานอาจมีอาการไอเนื่องจากหลอดลมอักเสบ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายเป็นปกติได้ภายใน ...

7 มิถุนายน 2556

โรคฮิต ฤดูฝน ตอนที่ 3 : กลุ่มโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ

มีโอกาสเกิดความรุนแรงของโรคได้มากกว่า โรคปอดอักเสบทำให้เกิดอาการไอ หายใจลำบาก และหายใจหอบเหนื่อย ในรายที่มีอาการมากอาจเสียชีวิตได้ ...

11 มิถุนายน 2557

ควันบุหรี่มือสอง ตัวการเลิกบุหรี่ไม่สำเร็จ

ไฮโดรเจนไซยาไนด์ เป็นก๊าซที่ทำลายเยื่อบุหลอดลม และถุงลม ทำให้เกิดอาการไอ มีเสมหะ และหลอดลมอักเสบเรื้อรัง 5. ไนโตรเจนไดออกไซด์ ...

16 พฤษภาคม 2558

โรคที่มากับน้ำท่วม

โดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศเข้าไป การสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม ละอองน้ำมูก เสมหะ และหายใจรดกัน การใช้สิ่งของต่างๆ ...

2 สิงหาคม 2556

ร่วมรักษาหัวใจ กับ วันหัวใจโลก โลกหนึ่งใบ และ บ้านหนึ่งหลัง กับใจอีกหนึ่งดวง

จะเป็นมากขึ้นเมื่อออกแรง และมีลักษณะของ Orthopnea คืออาการเหนื่อย (มักมีอาการไอร่วมด้วย) ซึ่งเป็นมากขึ้นเมื่อนอนราบ แต่เมื่อนั่งและหนุนหมอนสูงจะทำให้อาการเหนื่อยลดลง ...

15 กุมภาพันธ์ 2557

การเสียชีวิตของนักกีฬาในสนามแข่งขัน (ตอนสุดท้าย)

แบบสอบถามเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ ท่านหรือคนในครอบครัวมีประวัติโรคหืดหอบ ท่านมักมีอาการไอ หายใจดังวี๊ดๆ หอบเหนื่อย เวลามีอากาศเปลี่ยนแปลง หรือ ...

17 กุมภาพันธ์ 2557

Cystic fibrosis (CF)

เสียงหวีดในปอด อาการหอบหืด เมื่อโรคเป็นมาก ขึ้น เด็กจะมีอาการไอเรื้อรัง เสมหะเหนียวข้น และพบการติดเชื้อในปอดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ...

15 กุมภาพันธ์ 2557