12
Nov 02
User Rating:  / 2
PoorBest 

imageใจสั่นเป็นอาการสำคัญที่พบบ่อยในประชาชนทั่วไป หมายถึง ความรู้สึกใจเต้นแรงหรือหัวใจเต้นเร็ว ซึ่งเป็นผลจากจังหวะหัวใจที่ผิดปกติ หรืออัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ หรือทั้ง 2 ประการร่วมกัน บางรายอาจมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก เวียนศีรษะ หน้ามืดคล้ายเป็นลม ในรายที่เป็นรุนแรง อาจเป็นลมหมดสติ ทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะต่างๆ หรือเสียชีวิตเฉียบพลันได้

ผู้ป่วยบางรายที่เป็นมานานหรือสนใจตนเอง จะสามารถบอกได้ว่า ลักษณะใจสั่นเป็นแบบใด เช่น ใจกระตุกและหยุดเป็นพักๆ ใจหาย หัวใจเต้นช้า เต้นเร็วสม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอ เป็นต้น และสามารถบอกได้ว่า อะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด แต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถบอกได้ว่า เมื่อไรจะเกิดหรือเมื่อไรจะหายไป

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นภาวะที่ก่อให้เกิดความเครียด เนื่องจากไม่สามารถคาดเดาได้ว่า อาการดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อใด บางรายเกิดอาการแม้ยังรับประทานยาอยู่ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องเข้าไอซียู หรือต้องใช้ไฟฟ้าช็อคให้หัวใจหยุดเต้น

การสร้างและนำไฟฟ้าปกติของหัวใจ

ปกติหัวใจจะเต้นในอัตรา 60-100 ครั้งต่อนาที โดยจุดกำเนิดไฟฟ้าหัวใจจะเริ่มจากหัวใจห้องบนขวา ที่เรียกว่า Pinoatrial node ปล่อยไฟฟ้ากระตุ้นให้หัวใจห้องบนหดตัว จากนั้นไฟฟ้าจะมาสู่ปมประสาท atrioventricular node ที่อยู่ระหว่างหัวใจห้องบนและห้องล่างขวาเพื่อส่งผ่านกระแสไฟฟ้าไปยังหัวใจห้องล่าง ทำให้หัวใจห้องล่างบีบตัวพร้อมกัน เลือดจะออกจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย

image

ความผิดปกติของไฟฟ้าหัวใจ อาจแบ่งได้ดังนี้

 1. การสร้างไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ เช่น หัวใจห้องบนหรือห้องล่างปล่อยไฟฟ้าผิดปกติ หรือประสาทหัวใจลัดวงจร ผู้ป่วยมักมีอาการใจเต้นแบบกระตุกหรือเต้นเร็ว
 2. การนำไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ เวียนศีรษะ เป็นลมหมดสติ
 3. การสร้างและการนำไฟฟ้าผิดปกติ เช่น หัวใจห้องบนเต้นพริ้ว เป็นต้น

ผลของใจสั่น ทำให้เกิดอาการผิดปกติรุนแรงเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับ

 1. ตำแหน่งของการเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น จากหัวใจห้องล่างจะรุนแรงกว่าจากหัวใจห้องบน
 2. ชนิดของหัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น เต้นเร็วหรือเต้นช้า สม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอ
 3. อัตราเร็วของหัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น เร็วมากเกินไปหรือช้ามากเกินไป จะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ ผู้ป่วยจะเกิดอาการวูบหมดสติ
 4. ความสามารถของหัวใจในการบีบตัว หากหัวใจโต บีบตัวได้น้อย อาการก็จะมากกว่า รุนแรงกว่ากลุ่มที่หัวใจบีบตัวปกติ
 5. โรคที่เป็นสาเหตุให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะ

สาเหตุของอาการใจสั่น

 1. โรคหัวใจ โรคหัวใจทุกชนิดสามารถทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคลิ้นหัวใจ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคกล้ามเนื้อหัวใจพิการหาสาเหตุไม่ได้ หัวใจอักเสบหรือติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ และโรคของประสาทหัวใจ
 2. โรคอื่นๆ ที่ไม่ใช่โรคหัวใจ เช่น โรคของทางเดินหายใจ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษหรือทำงานน้อยกว่าปกติ ไข้จากสาเหตุต่างๆ การตกเลือดในทางเดินอาหาร เป็นต้น
 3. สาเหตุภายนอกร่างกาย เช่น น้ำชา กาแฟ ยาบางชนิด บุหรี่ เหล้า เป็นต้น
 4. หาสาเหตุไม่พบ เช่น ภาวะเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ

imageการตรวจหาสาเหตุ

 1. การซักประวัติและตรวจร่างกาย
 2. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 3. การเจาะเลือดหาสาเหตุอื่นๆ นอกหัวใจ เช่น ไทรอยด์ ระดับน้ำตาลและเกลือแร่ในเลือด
 4. การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
 5. การตรวจติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง
 6. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจผ่านโทรศัพท์
 7. การฝังเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 8. การศึกษาสรีระไฟฟ้าหัวใจ

การรักษา ขึ้นอยู่กับโรคที่เป็น หากรักษาโรคดังกล่าว อาจทำให้ผู้ป่วยหายได้ อย่างไรก็ตาม โรคหัวใจส่วนใหญ่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ อาจให้การรักษาดังนี้

 1. ให้คำแนะนำหรือให้ยาคลายเครียด หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น
 2. ยา มียาต้านการเต้นผิดจังหวะ แต่ยาอาจทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ และให้ขณะที่รับประทานยาอยู่ อาจเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้
 3. ใช้อุปกรณ์
  -  กรณีหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ การช็อคไฟฟ้า อาจเป็นชนิดช็อคจากภายนอกหรือภายในร่างกาย (ฝังเครื่อง) ใช้ในกรณีหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ โดยเฉพาะจากหัวใจห้องล่าง เนื่องจากผู้ป่วยมักมีความดันโลหิตต่ำ ไม่รู้สึกตัว และอาจเสียชีวิตเฉียบพลันได้
  -  กรณีหัวใจเต้นช้าผิดปกติ เครื่องกระตุ้นหัวใจมีทั้งชนิดกระตุ้นห้องเดียว หรือสองห้อง
 4. การจี้ประสาทหัวใจลัดวงจรด้วยคลื่นไฟฟ้าความถี่เท่าคลื่นวิทยุ สามารถใช้รักษาทั้งหัวใจห้องบนและห้องล่างเต้นผิดปกติ สามารถทำให้หายขาดได้สูงถึง 95% ในโรคประสาทหัวใจลัดวงจรส่วนใหญ่ โดยเฉพาะมีต้นกำเนิดจากหัวใจห้องบน

กล่าวโดยสรุป อาการใจสั่นเป็นอาการของหัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นผลจากการสร้าง การนำไฟฟ้า หรือทั้ง 2 ประการร่วมกัน สาเหตุเกิดทั้งจากโรคหัวใจ และไม่ใช่หัวใจ บางครั้งก็หาสาเหตุไม่ได้ ผู้ป่วยจะมาด้วยเรื่องหัวใจเต้นเร็วหรือเต้นช้าผิดปกติ อาจจะสม่ำเสมอหรือไม่ก็ได้ การรักษาขึ้นกับสาเหตุที่ก่อให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะ ในกลุ่มที่มีระบบประสาทหัวใจลัดวงจร สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการจี้ประสาทหัวใจลัดวงจรด้วยคลื่นไฟฟ้าความถี่เท่าคลื่นวิทยุ ส่วนกลุ่มที่หัวใจเต้นช้าหรือการนำไฟฟ้าหัวใจถูกปิดกั้น รักษาโดยการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจ สำหรับกลุ่มหัวใจห้องล่างเต้นเร็ว จนมีผลต่อระบบไหลเวียนเลือด การฝังเครื่องช็อคหัวใจสามารถทำให้ผู้ป่วยรอดชีวิตได้ ดังนั้นผู้ป่วยอาการใจสั่น ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องเพื่อการรักษาที่เหมาะสม เพื่อลดความรุนแรง หรือทำให้หายขาดได้

โดย นพ.องค์การ เรืองรัตนอัมพร
อายุรแพทย์โรคหัวใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือรับคำปรึกษาจากแพทย์ได้ ที่นี่

Share

Disclaimer

รายงานการวิจัยฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ เพื่อต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงรายงานการวิจัยฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานการวิจัยฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสงวนสิทธิ์

รายงานการวิจัยฉบับนี้ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย ห้ามบุคคลใดลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ในทางการค้า หรือประโยชน์อันมิชอบ ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด มิเช่นนั้น จะมีการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดทันที