26
Jan 09
User Rating:  / 0
PoorBest 

         การคิดถึงความปลอดภัยไว้ก่อนเป็นอันดับหนึ่งในทุกๆ เรื่อง ดังคำในภาษาอังกฤษที่เราพบเห็นเป็นประจำที่ว่า “Safety First” ย่อมเป็นประโยชน์ต่อทุกๆ คนอย่างแน่นอน การป้องกันอุบัติเหตุอันเนื่องจากรถยนต์ก็เช่นเดียวกัน เรามาลองฟังสาเหตุต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงเกิดขึ้นได้ดังนี้

  1. การจอดรถยนต์ในบ้าน ท่านต้องคิดถึงการเลื่อนไหลของรถยนต์ หากท่านไม่ได้ใส่เบรคมือ หรือเกียร์เอาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากพื้นที่จอดรถในบ้านของท่านเป็นที่ลาดเอียง การไหลของรถยนต์อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงชีวิตได้ ในกรณีมีเด็กเล็กอยู่ในบ้าน การป้องกันท่านอาจใช้วัสดุวางขวางรถยนต์ทุกครั้งที่จอดรถเข้าที่แล้ว
  2. การนำรถออกจากบ้านไปใช้งาน ท่านต้องสังเกตให้ดีกรณีบ้านของท่านมีเด็กเล็กๆ ซึ่งตัวเตี้ยกว่าตัวถังด้านหน้า หรือด้านหลังรถยนต์ ก่อนจะเคลื่อนรถออกทุกครั้ง ท่านต้องมั่นใจว่าเด็กไม่ได้ออกมาจากภายในบ้าน และอยู่รอบๆ รถยนต์ หากมีเด็กเล็กอยู่จะต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแล และท่านต้องมองเห็นเด็กอยู่ตลอดเวลาก็จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด
  3. การสตารท์รถยนต์ในขณะที่ท่านเปิดประตูรถยนต์แล้วไม่ได้เข้านั่งในที่คนขับ ก็อาจเกิดอันตรายได้ ถ้าหากรถยนต์คันนั้นเข้าเกียร์อยู่ก็อาจกระตุกและรถเคลื่อน อาจทำให้เกิดอันตรายได้
  4. บริเวณประตูรั้วที่บ้าน ก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกัน และเคยรุนแรงถึงกับทำให้เจ้าของรถยนต์เสียชีวิตมาแล้ว ได้แก่ การจอดรถหน้าประตูบ้านแล้วเดินไปไขกุญแจประตูรั้ว ปรากฏว่ารถยนต์ไหลไปชนเจ้าของรถยนต์อัดก๊อปปี้ติดกับประตูรั้วเสียชีวิต ดังนั้นการจอดรถทุกครั้ง ท่านต้องมั่นใจว่ารถยนต์จะไม่ไหล โดยใส่เบรคมือทุกครั้ง หรือถ้าเป็นเกียร์ออโตเมติก ก็ควรเลื่อนไปอยู่ตำแหน่งจอดรถ หรือ P ทุกครั้ง
  5. ถ้าหากต้องจอดรถนอกบ้านที่เป็นทางลาดเอียง ท่านควรจอดรถให้ชิดขอบถนน และหมุนพวงมาลัยรถยนต์ให้ล้อหน้าเอียงเข้าหาขอบถนน หากเกิดการเลื่อนไหลของรถยนต์เกิดขึ้นรถจะหยุดได้กับขอบถนน และท่านต้องไม่ลืมใส่เบรคมือทุกครั้งด้วยเสมอ

          เราหวังว่ารถยนต์ในบ้านของท่านจะไม่ทำให้คนในบ้านต้องบาดเจ็บตั้งแต่เล็กๆ น้อยๆ จนกระทั่งรุนแรง โดยเฉพาะถ้ามีเด็กเล็กๆ ในบ้าน ท่านต้องคิดถึงความปลอดภัยไว้ก่อนเสมอ และอย่าลืมบอกต่อคนในบ้านของท่านด้วยนะคะ

Share

Disclaimer

รายงานการวิจัยฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ เพื่อต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงรายงานการวิจัยฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานการวิจัยฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสงวนสิทธิ์

รายงานการวิจัยฉบับนี้ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย ห้ามบุคคลใดลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ในทางการค้า หรือประโยชน์อันมิชอบ ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด มิเช่นนั้น จะมีการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดทันที