10
Apr 02
User Rating:  / 6
PoorBest 

ไชเท้าเป็นผักสวนครัวที่เราเอามาทำอาหารได้ทั้งดิบ และสุกโดยนำมาปรุงเป็นแกงจืด แกงส้ม และใช้ทำเป็นผักดองหรือผักเค็ม ซึ่งเรียกกันว่า หัวไชโป๊ว นอกจากนั้นยังนำมาทำเป็นยำต่าง ๆ หรือเป็นส่วนหนึ่งของสลัดผักได้ หัวไชเท้าเป็นผักที่มีคุณค่าทางสารอาหารหลายอย่าง อาทิเช่น วิตามินซี กลูโคส ธาตุแคลเซียม ฟอสฟอรัส และไนอะซิน ส่วนใบของหัวไขเท้านั้นสามารถนำไปเตรียมเป็นโปรตีนในการผลิตอาหารเสริมต่าง ๆ ไชเท้ามีชื่นเรียกต่าง ๆ ดังนี้ หัวผักกาด หัวผักกาดขาว หัวไชเท้า ผักกาดจีน ผักขี้หูด ผักเปิ๊กหัวไหล่ฮก จี๋ชัง

ไชเท้าเป็นพืชล้มลุก ลำต้นสูงประมาณ 20-100 ซม. ในตำราไทยกล่าวไว้ว่า น้ำคั้นจากหัว รับประทานเป็นยาบำรุงประสาท แก้อาการผิดปกติเกี่ยวกับหลอดลม และทรวงอก ส่วนตำรายาพื้นบ้านขงอินเดียระบุไว้ว่ารับประทานหัวไชเท้าจะช่วยให้นอนหลับ และแก้โรคประสาทได้ ซึ่งก็เหมือนตำราไทย ส่วนในปัจจุบันนี้ได้มีการศึกษาวิจัยพบว่า ในเมล็ดของหัวไชเท้ามีสารซัลโฟราฟีน (Sulphoraphene) ซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียบางชนิด เช่นStreptococcus และ Pneumococcus และมีสารราฟานิน (Raphanin) ซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดกรัมบวก และกรัมลบได้หลายชนิด

เนื่องจากหัวไชเท้ามีวิตามินซีสูงมากประมาณ 26 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จึงช่วยป้องกันและรักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน หรือโรคลักปิดลักเปิดได้

Share

Disclaimer

รายงานการวิจัยฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ เพื่อต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงรายงานการวิจัยฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานการวิจัยฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสงวนสิทธิ์

รายงานการวิจัยฉบับนี้ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย ห้ามบุคคลใดลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ในทางการค้า หรือประโยชน์อันมิชอบ ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด มิเช่นนั้น จะมีการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดทันที