06
Mar 02
User Rating:  / 4
PoorBest 

อาการท้องเสีย เป็นอาการที่พบได้บ่อยในโรคระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา และในโซนที่มีอากาศร้อนชื้นเช่นประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งอาจจะเป็นไวรัส หรือ เชื้อแบคทีเรียก็ได้ โดยปกติในลำไส้เล็กของคนเรา จะมีเชื้อแบคทีเรียที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายอยู่จำนวนหนึ่งอยู่แล้ว ในกรณีที่มีการติดเชื้อเชื้อโรคจะมีจำนวนมากขึ้น จนทำให้เกิดอาการท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง บางรายอาจมีไข้ร่วมด้วย

อุจจาระอาจเหลวเป็นน้ำ มีเนื้ออุจจาระปนบ้าง หรืออาจมีเลือดปนถ้ามีสาเหตุมาจากการติดเชื้อจากเชื้อโรคบิดดังนั้นกรณีนี้การบำบัดอาการท้องเสีย ท่านจะต้องหมั่นสังเกตลักษณะอุจจาระว่าเป็นแบบใด ซึ่งถ้าหากมีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง ท่านควรเตรียมกล่องหรือขวดสำหรับเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจไว้ให้พร้อม

ส่วนกรณีที่ถ่ายอุจจาระเหลวติดต่อกันตลอด ลักษณะอุจจาระเป็นน้ำคล้ายน้ำซาวข้าว ให้ นึกถึงอหิวาตกโรคไว้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีมีการระบาดเกิดขึ้น

สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ท่านอาจช่วยเหลือตนเองโดยการค่อย ๆ ดื่มน้ำทีละน้อยแต่บ่อย ๆ เพื่อชดเชยการสูญเสียน้ำที่ออกจากร่างกายพร้อมอุจจาระ หรืออาจดื่มเครื่องดื่มที่มีเกลือแร่ผสม ซึ่งจะมีการดูดซับเข้าร่างกายได้ดีผ่านทางลำไส้เล็กส่วนต้น แต่ถ้าหากมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย พร้อม ๆ ไปกับอาการท้องเสียอย่างรุนแรง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอาจจะเป็นการนำผู้ป่วยไปรับการรักษาในโรงพยาบาล เพราะหากรอต่อไปอาจมีผลเสียจากการขาดน้ำในร่างกายซึ่งบางรายมีอาการมากจนกระทั่งช็อคได้ นอกจากนี้อาจต้องใช้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วย เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่มีจำนวนมากขึ้น ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลรักษาจากแพทย์

Share

Disclaimer

รายงานการวิจัยฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ เพื่อต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงรายงานการวิจัยฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานการวิจัยฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสงวนสิทธิ์

รายงานการวิจัยฉบับนี้ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย ห้ามบุคคลใดลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ในทางการค้า หรือประโยชน์อันมิชอบ ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด มิเช่นนั้น จะมีการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดทันที