01
Jan 01
User Rating:  / 0
PoorBest 

เมื่อท่านเกิดบาดเจ็บขณะเล่นกีฬา หรือออกกำลังกาย เรามีหลักการรักษาเบื้องต้น ซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์ โดยคำย่อที่ใช้เพื่อง่ายต่อการจดจำ ได้แก่ 4 ย. คือ หยุด เย็น ยืด และยก

ข้อแรก หยุด หมายถึง เมื่อใดที่มีการบาดเจ็บ ต้องหยุดเล่น หรือหยุดออกกำลังกายไว้ก่อน เพื่อประเมินสถานการณ์หรือ ต้องรับการรักษาจากผู้ชำนาญเสียก่อน

ข้อที่ 2 เย็น หมายถึง การใช้ความเย็นหรือน้ำแข็งประคบบริเวณที่บาดเจ็บ ซึ่งอาจจะบวมแล้วหรือยังไม่บวม เพื่อให้มีการหดตัวของเส้นเลือดบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ เลือดจะไม่ออกเพิ่มขึ้น ทำให้บวมไม่มาก ซึ่งต่อไปเมื่อร่างกายจะดูดซึมกลับ ก็จะใช้เวลาน้อยลง

ข้อที่ 3 ยืด หมายถึง การใช้ผ้ายืด หรือถ้าไม่มีในเบื้องแรก อาจใช้ผ้าขนหนูหรือผ้าเช็ดตัวธรรมดากดบริเวณที่บวม แต่ถ้าหากมีผ้ายืดควรใช้ผ้ายืดพันส่วนที่บวม เพื่อไม่ให้บวมมากขึ้น ซึ่งในโอกาสต่อไปร่างกายก็จะดูดซึมเลือดที่ออกมาแล้วกลับไปโดยใช้เวลาน้อยลง

ข้อที่ 4 ยก หมายถึง การเอาส่วนที่ได้รับบาดเจ็บยกขึ้นไว้บนผ้าหรือหมอนที่วางสูงกว่าระดับหัวใจ เพื่อให้การไหลเวียนของเลือดกลับได้ดีขึ้น จะช่วยลดอาการบวมได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่กล่าวมาแล้ว ทั้งหมดเป็นการรักษาเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บที่รุนแรงอาจจำเป็นต้องได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ผู้ชำนาญต่อไป แต่อย่างไรก็ตามท่านต้องให้การรักษาเบื้องต้นก่อนและอย่าลืม หยุด เย็น ยืด และยก นะคะ

Share

Disclaimer

รายงานการวิจัยฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ เพื่อต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงรายงานการวิจัยฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานการวิจัยฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสงวนสิทธิ์

รายงานการวิจัยฉบับนี้ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย ห้ามบุคคลใดลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ในทางการค้า หรือประโยชน์อันมิชอบ ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด มิเช่นนั้น จะมีการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดทันที