06
Jan 10
User Rating:  / 1
PoorBest 

หลายๆคนจะมีสูตรนั้นสูตรนี้ในการไดเอ็ท เพื่อช่วยให้มีหุ่นที่เฟิร์มและกระชับอยู่ตลอดเวลา

การออกกำลังกายเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยให้เกิดความสมดุลในร่างกาย ควบคู่ไปกับการไดเอ็ทได้ แต่ก็เป็นเรื่องแปลกที่เรามักไม่ค่อยได้รับวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง หากคุณพียงเพิ่มการออกกำลังกายง่ายๆควบคู่ไปกับการไดเอ็ทเท่านี้ ก็สามารถช่วยเสริมให้คุณมีสุขภาพที่ดีได้

สูตรการออกกำลังกาย 5 ข้อ นี้ช่วยคุณได้

 1. การฝึกแอโรบิก

  AERO มาจากภาษากรีก แปลว่า “ลม” การออกกำลังกายแอโรบิกนั้นรวมไปถึงการวิ่ง พายเรือ ว่ายน้ำ และการขี่จักรยาน ที่ช่วยให้การเต้นของหัวใจมีจังหวะเต้นเร็วขึ้น และทำให้เลือดลมไหลเวียนได้ดี

  คำแนะนำ : ควรฝึกแอโรบิกแบบปานกลาง ประมาณ 2.5 ชม ต่อครั้ง หรือแบบเร็ว 1.5 ชม ต่อครั้งและทำสม่ำเสมอทุกสัปดาห์
 2. การฝึกการทรงตัว

  คนเราทุกคนเมื่ออายุเพิ่มมาก ขึ้น เราจะขาดการทรงตัว ดังนั้นการฝึกการทรงตัวที่ดีจะมีประโยชน์มากเลยทีเดียว ถ้าเปรียบกับ นักซูโม่ ที่มีน้ำหนักมากกว่า 150 กิโลกรัมนั้น พวกเขามีการทรงตัวที่ดีเยี่ยม

  คำแนะนำ : การฝึกทรงตัวโดยยืนขาข้างเดียวค้างไว้ 15 วินาที ทำซ้ำกัน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือยืนขาข้างเดียวค้างไว้ 30 วินาที และกางแขนออกทั้งสองข้าง ทำสัปดาห์ละครั้งก็ได้ หรือลองฝึกเล่นไทเก๊ก ก็สามารถช่วยปรับสมดุลในการเคลื่อนไหวเหมือนกัน
 3. การฝึกโดยใช้แก่นกลางของลำตัว

  การออกกำลังกาย ที่ใช้กลางลำตัว รวมถึงการใช้ หน้าท้อง หลังส่วนล่าง และกระดูกเชิงกราน จะช่วยให้กล้ามเนื้อทั้งส่วนบนและส่วนล่างทำงานไปพร้อมๆกัน ประโยชน์ของการออกกำลังกายโดยใช้แก่นกลางของลำตัว ยังสามารถช่วยปกป้องหลังและกระดูกสันหลังอีกด้วย

  คำแนะนำ : ฝึกเกร็งหน้าท้องแบบปานกลาง 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือฝึกโดยการใช้ลูกบอลเป็นตัวช่วย ครั้งละ 30 นาที ทำ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์
 4. การออกกำลังกายโดยใช้กล้ามเนื้อ

  การออกกำลัง กายเพื่อกระชับกล้ามเนื้อและบริหารกระดูก โดยใช้การยกน้ำหนัก เช่น dumbbells เล่นเวต หรือการใช้อุปกรณ์ต้านแรง สามารถช่วยในการฝึกแบบนี้ได้ หรือการทำ push up, chin up, หรือการบริหารโดยการเกร็งหน้าท้อง นั่งยองๆ ล้วนป็นการฝึกกล้ามเนื้อทั้งหมด

  คำแนะนำ : การฝึกกล้ามเนื้อแบบปานกลาง ทำครั้งละ 30 นาที หรือแบบเร็ว 1 ชม ต่อครั้งทำสม่ำเสมอ 2-3 ครั้ง ต่อสัปดาห์
 5. การฝึกเหยียดกล้ามเนื้อ 

  หลายคนมักมองข้ามหรือ ไม่ค่อยปฏิบัติการยืดหยุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกาย ซึ่งเป็นตัวช่วยให้การงอหรือการเกร็งของกล้ามเนื้อและข้อต่อดีขึ้น และยังช่วยลดไม่ให้เกิดการอาการบาดเจ็บระหว่างเล่นกีฬาอีกด้วย

  คำแนะนำ: เริ่มด้วยการวอร์มร่างกาย 5 – 10 นาที ก่อนการเหยีอดกล้ามเนื้อทุกครั้ง และ ควรทำอย่างน้อย สัปดาห์ละ3ครั้ง หรือมากกว่าตามความเหมาะสมของร่างกาย
Share

Disclaimer

รายงานการวิจัยฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ เพื่อต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงรายงานการวิจัยฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานการวิจัยฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสงวนสิทธิ์

รายงานการวิจัยฉบับนี้ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย ห้ามบุคคลใดลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ในทางการค้า หรือประโยชน์อันมิชอบ ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด มิเช่นนั้น จะมีการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดทันที