10
Aug 09
User Rating:  / 0
PoorBest 

วิทยาศาสตร์การกีฬา กรณีศึกษาสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย

อนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์การกีฬาของวุฒิสภา ที่มีศาสตราจารย์ภิธาน นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ เป็นประธาน มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน เช่น นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์, นพ.อี๊ด ลอประยูร, นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก, ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์, ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย, รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์, นพ.เรืองศักดิ์ ศิริผล, นายสุชาติ แจสุรภาพ, ศ.นพ.อรรถ นานา และตัวผู้เขียนเอง ได้เชิญนายกสมาคมฯ และกรรมการจากสมาคมกีฬาต่างๆ ในประเทศไทย เข้ามาพูดคุยกับคณะอนุกรรมาธิการเพื่อปรึกษาหารือและเรียนรู้ร่วมกันในการที่จะผลักดันให้ประเทศไทยมีการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามากขึ้นกว่าแต่ก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมาคมกีฬาที่แน่นอนมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ มุ่งเน้นเพื่อชัยชนะคู่ต่อสู้ที่เป็นชาติต่างๆ ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ หากเป็นในทวีปในเอเชีย ก็คือต้องการอยู่ในท๊อป 5 ของเอเชีย หรือของโอลิมปิค / ของโลก ก็คือต้องการอยู่ในท๊อป 10 ของโลก

สัปดาห์ที่แล้ว สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย โดยพลตรีเดชา เหมกระศรี ตำแหน่งเลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้ามาพูดคุยกับคณะอนุกรรมาธิการฯ ทำให้เราทราบว่า การนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในนักกีฬาจักรยานทีมชาติของไทยเรานั้น ยังต้องการการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อีกมากพอสมควร ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีที่คณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์การกีฬา จะพยายามช่วยเหลือสนับสนุนให้มีผู้เข้ามาช่วยเหลือมากขึ้น และมีโครงการที่จะเดินทางไปเยี่ยมนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยที่ขณะนี้เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่จังหวัดสกลนคร

เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้มีความรู้เกี่ยวกับสาขาต่างๆ ของวิทยาศาสตร์การกีฬาไปด้วย ผมขอแยกเป็นข้อๆ ดังนี้

 1. ด้านสรีรวิทยาการกีฬา (Sports Physiology) เป็นการนำความรู้ด้านนี้มาออกแบบการฝึกซ้อม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ให้นักกีฬามีความแข็งแรง และบึกบึนของกล้ามเนื้อที่จำเป็นสำหรับนักจักรยาน ซึ่งอาจรวมเรียกว่า Bicycle Muscles มีความบึกบึนหรือมีความฟิตของระบบหัวใจ ปอดและการไหลเวียนของโลหิต (Cardio-Pulmonary Fitness) ซึ่งเมื่อฝึกซ้อมในแต่ละช่วงเวลา ก็จะต้องมีการทดสอบว่านักจักรยานแต่ละท่านมีความฟิตอยู่ตรงระดับใด ต้องปรับปรุงการฝึกซ้อมในด้านใดบ้างและจะหาทางให้มีความฟิตสูงสุดได้ทันเวลาหรือเหมาะสมกับเวลาที่นักจักรยานท่านนั้นจะเข้าแข่งขันหรือไม่?

  การทดสอบความฟิตของนักจักรยาน โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะมีส่วนสำคัญที่จะช่วยสะท้อนผลของการฝึกซ้อมโดยโค้ชจักรยานที่ทำงานอยู่ในขณะนั้น เท่าที่ทราบจากท่านเลขาธิการ สมาคมจักรยานฯ ว่าท่านต้องการการทดสอบที่มีความเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับกีฬาจักรยานให้มากขึ้น
  (More Specific Fitness Tests) ดังนั้นในเรื่องนี้คงต้องมีการพูดคุยกัน และทำความตกลงระหว่างผู้บริหารสมาคมจักรยานฯ โค้ชและผู้ที่จะทำการทดสอบ ถึงทิศทางต่อไปในอนาคตว่าจะเป็นไปอย่างไรดี
 2. ด้านโภชนาการทางการกีฬา (Sports Nutrition) สำหรับเรื่องนี้คงจะตรงไปตรงมาที่ต้องให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอที่ทั้งนักจักรยานเอง โค้ช และผู้บริหารของสมาคมฯ ต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ เบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬาที่สำคัญอย่างหนึ่ง ได้แก่ การรู้จักรับประทานอาหารที่เหมาะสม เพราะอาหารเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญที่จะไปสนับสนุนเรื่องที่ 1. (ที่กล่าวมาแล้ว) เพราะพลังงานและสารอาหารจากสิ่งที่นักกีฬารับประทานเข้าไป จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความฟิตได้เป็นอย่างดี

  ผู้ที่ต้องเข้าใจเรื่องโภชนาการอย่างดี และผมจะให้ความสำคัญอย่างมากก็คือ ตัวนักจักรยานเอง เพราะเป็นผู้ได้รับผลโดยตรงจากอาหารที่รับประทานเข้าไปแต่ละวันในขณะที่เก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกัน และที่สำคัญก็คือ ตัวนักกีฬาที่บางครั้งต้องเลือกรับประทานเองเวลากลับบ้าน และนอกเวลาการเก็บตัวฝึกซ้อม นักกีฬาต้องรับรู้ว่าอาหารที่ตนเองรับประทานทุกมื้อนั้นมีความเหมาะสมเพียงใด นักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อผลการแข่งขันแห่งความเป็นเลิศ อาหารที่ท่านรับประทานทุกมื้อเป็นอาหารเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศของท่านหรือไม่?

  สำหรับเรื่องนี้ ท่านเลขาธิการฯ เองก็ให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน แต่ในภาคปฏิบัติ ที่แม่ครัว ณ สถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมทำอยู่ในขณะนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการคงต้องลงไปดูในรายละเอียดเพื่อประเมิน และหาหนทางปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าในขณะนี้ เพราะค่อนข้างมีรายละเอียดที่จะต้องพูดคุยทำความเข้าใจต่อไป
   
 3. ด้านจิตวิทยาทางการกีฬา (Sports Psychology) ในด้านนี้ยังไม่เป็น Normal Practice (การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นปกติ) ที่จะมีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดูแลนักกีฬาในเกือบทุกสมาคมกีฬา ซึ่งอาจเป็นเพราะสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมในขณะนี้ที่อยู่ที่จ.สกลนครหรือเป็นช่วงเวลาก่อนการแข่งขัน (ซีเกมส์ 2009) ที่อาจจะยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเข้ามาดูแล แต่ทางเลขาธิการฯ ก็เห็นความสำคัญในด้านจิตวิทยามากเช่นกัน โดยในขณะนี้ผู้บริหาร หรือโค้ชเองอาจจะเป็นผู้ดูแลสารทุกข์สุกดิบ ความสะดวกสบายตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งเป็นความจำเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับด้านจิตใจของนักกีฬา
 4. ด้านชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา (Sports Biomechanic) ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ยังมีไม่มากนักในประเทศไทย แต่ผมเชื่อว่าทางสมาคมฯ โดยผู้บริหาร หรือโค้ชเองก็ตาม คงจะได้ให้การฝึกซ้อม และการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เป็นที่นิยม หรือเป็นที่ได้ผลประโยชน์จากการออกแบบให้ทุ่นแรงนักกีฬา โดยไม่ผิดกฎกติการของการแข่งขัน ซึ่งเป็นเรื่องของชีวกลศาสตร์เกี่ยวกับจักรยาน หากเป็นในระดับโลกหรือเวิร์ลคลาส ผมเชื่อว่าผู้เชี่ยวชาญด้านนี้จะมีความสำคัญค่อนข้างมากที่จะประดิษฐ์คิดค้นหรือวิจัยให้ศาสตร์เรื่องนี้สามารถนำมาปรับใช้กับนักกีฬาได้จริงๆ
 5. ด้านเวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine) การดูแล และการป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมจักรยาน เมื่อบาดเจ็บมีการรักษาอย่างทันท่วงที รับการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์กีฬา และมีการฟื้นฟูด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูตลอดจนนักกายภาพบำบัด เพื่อให้นักจักรยานเหล่านั้นหายจากการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็ว มีการทำงานร่วมกับโค้ชผู้ฝึกสอน เพื่อปรับโปรแกรมการฝึกซ้อมให้นักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บของอวัยวะบางส่วนไม่ให้สูญเสียความฟิตไปทั้งหมด ในขณะที่รอการหายของอวัยวะทีได้รับบาดเจ็บ เช่น ข้อเท้าแพลงด้านขวา การรักษาสถานภาพของกล้ามเนื้อของต้นขาขวา ของขาซ้ายทั้งหมด กล้ามเนื้อของแขน 2 ข้าง กล้ามเนื้อหน้าท้อง กล้ามเนื้อหลัง ตลอดจนความฟิตของระบบหัวใจ หายใจ และการไหลเวียนของเลือด จะต้องมีการปรับโปรแกรมอย่างไรให้นักจักรยานยังคงมีความฟิตโดยรวมอยู่ และเมื่อข้อเท้าหายดีแล้วก็ทำให้ฝึกซ้อมได้เต็มที่ต่อไป

  เนื่องจากมีการเก็บตัวในต่างจังหวัด แพทย์ที่ดูแลทีมประจำไม่สามารถติดตามไปดูแลได้ การประสานงานแพทย์ และทีมเวชศาสตร์การกีฬาในพื้นที่ เช่นในกรณีนี้ อาจเป็นทีมที่อยู่ในรพ.สกลนคร เพื่อเข้ามาสนับสนุนในเรื่องนี้
   
 6. ด้านโค้ชผู้ฝึกสอน (Sports Coaching) ในปัจจุบันโค้ช หรือผู้ฝึกสอนของกีฬาแต่ละประเภทมีการเรียนการสอน และการฝึกอบรม ตลอดจนการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้ที่ก้าวขึ้นไปทำหน้าที่โค้ชหรือผู้ฝึกสอน จะได้มีความรู้ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติอย่างมืออาชีพ เทคนิค และแท๊กติกของโค้ชแต่ละคนอาจนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม ผลสำเร็จสุดท้าย คือนักกีฬาที่เก่ง มีความพร้อมควรจะต้องมาจากโค้ชที่เก่งที่ดีจริงๆ

ท่านเลขาธิการสมาคมฯ ได้เรียนให้คณะอนุกรรมาธิการทราบว่า โค้ชจักรยานในปัจจุบันเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถของประเทศไทยอยู่ในขณะนี้อยู่แล้ว เชื่อว่าท่านคงผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี ตลอดจนประสบการณ์ที่เป็นผู้ฝึกสอนนักจักรยานทีมชาติมาแล้วหลายรุ่นน

หลายท่านอาจนึกถึงอาจารย์เสรี ไตรรัตน์ และคุณปรีดา จุลละมณฑล ที่เป็นผู้ปลุกปั้นวงการจักรยานของประเทศไทยทั้งด้านการบริหารสมาคมจักรยาน และการเป็นผู้ฝึกสอน ซึ่งทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงในเรื่องจักรยานตลอดมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ผู้เขียน: นอ.(พิเศษ) นพ.ไพศาลจันทรพิทักษ์
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือรับคำปรึกษาจากแพทย์ได้ ที่นี่

Share

Disclaimer

รายงานการวิจัยฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ เพื่อต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงรายงานการวิจัยฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานการวิจัยฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสงวนสิทธิ์

รายงานการวิจัยฉบับนี้ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย ห้ามบุคคลใดลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ในทางการค้า หรือประโยชน์อันมิชอบ ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด มิเช่นนั้น จะมีการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดทันที