01
May 03
User Rating:  / 9
PoorBest 

imageสารที่ได้มาจากขบวนการผลิตน้ำมันปิโตรเลียมเป็นสารที่ระเหยได้ง่ายเมื่อสูดดมเข้าไปล้วนเป็นอันตรายต่อร่างกาย สารระเหย inhalants ที่อันตรายจะผสมอยู่ในทินเนอร์ แล็กเกอร์ สีพ่น กาวยางน้ำ กาวปะยางรถจักรยาน น้ำยาล้างเล็บ น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันไฟแช็ค การเสพติดสารระเหยจะติดได้จากการสูดดมอย่างจงใจ

imageอะมิลไนไตรท์เป็นของเหลวใสสีเหลือง มักเรียกกันว่า"snappers" หรือ "poppers" มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดและกระตุ้นหัวใจให้เต้นเร็วขึ้น ส่วนบิวทิลไนไตรท์บรรจุอยู่ในขวดเล็กๆ เรียกกันว่า "locker room" หรือ "rush" ออกฤทธิ์นานหลายนาที

พิษที่เกิดขึ้นทันทีทันใด ระยะแรกที่ดม จะมึนงง เคลิบเคลิ้ม มีความสุขต่อมาเหมือนเมาเหล้าลืมทุกข์คลายกังวล หลังจากนั้น จะคลื่นไส้ วิงเวียน อ่อนเพลีย อาเจียน มีเสียงดังในหู พูดไม่ชัด เดินไม่ตรงทาง หายใจถี่และเร็ว ประสาทหลอน บางรายอาจชักหมดสติและบางรายถึงขั้นเสียชีวิตจากภาวะหัวใจวาย ทั้งนี้อาการจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดและจำนวนของสารระเหยที่สูดดม รวมทั้งการตอบสนองของแต่ละคนอีกด้วย

image

อาการผู้เสพจะมีลักษณะคล้ายคนเมาเหล้า ควบคุมตนเองไม่ได้ เดินโซเซ ตาพร่า ง่วงซึม ประสาทหลอน ความจำเสื่อม และมักต้องเสพในขนาดที่สูงขึ้นเรื่อยๆ บางคนนิยมเสพสารระเหยร่วมกับเหล้า ยานอนหลับ ยากดประสาท ซึ่งเป็นอันตรายมาก ทำให้โอกาสที่จะเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นจากฤทธิ์ต่อระบบประสาทที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

imageสำหรับพิษเรื้อรังของสารระเหย พบว่าผู้สูดดมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานร่างกายผ่ายผอม ไม่มีเรี่ยวแรง น้ำหนักลดลงจนผิดสังเกต สารระเหยยังจะมีผลทำให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายถูกทำลาย เช่น ทำลายสมองทำให้สมองฝ่อซึ่งไม่กลับคืนมาเป็นปกติได้ มักจะมีอาการประสาทหลอนร่วมด้วย
ผลอื่นๆที่สำคัญได้แก่ทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว ตับและไตวาย ทำให้กล้ามเนื้อลีบและเป็นอัมพาต เป็นต้น

วัยรุ่นที่เมากาว ทินเนอร์ แล็กเกอร์ แล้วมักจะไปไปมั่วสุมสำส่อนทางเพศ ปัญหาของสารเสพติดหลาย ๆ ประเภทจำเป็นต้องมีการป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน จำนวนนักเรียน นักศึกษา นับว่ายิ่งมีปริมาณการเสพที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ในสถานศึกษาซึ่งมีจำนวนมากซึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งฐานะผู้เสพและผู้จำหน่าย สาเหตุที่มีการระบาดเพิ่มมากขึ้น เพราะสังคมไทยในปัจจุบันนั้น โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนมีความอ่อนไหวในค่านิยมและวัฒนธรรมทำให้เกิดการเลียนแบบวัฒนธรรมของตะวันตกและต่อเนื่องไปถึงค่านิยมการเสพสารเสพติดด้วยปัญหาเนื่องจากสารเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อน และมีผลโดยตรงทั้งต่อตัวผู้เสพเองรวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อผู้ใกล้ชิดและสังคมประเทศชาติ นำมาซึ่งความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล

ปัญหาสารเสพติดจึงมิใช่เป็นปัญหาเฉพาะของคนใดคนหนึ่งหรือสังคมหนึ่งเท่านั้นหากแต่เป็นปัญหาของทุกคนในสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด ปัจจุบันปัญหาสารเสพติดมีแนวโน้มของความรุนแรงและขยายตัวเพิ่มตามการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมยุคพัฒนา ถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขอยู่หลายหน่วยงานก็ตาม แต่การแพร่ระบาดของสารเสพติดในสังคมมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น กลุ่มประชากรผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชนและผู้อยู่ในวัยทำงาน ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรด้านกำลังคนของชาติอย่างน่าเสียดาย ด้วยสภาพปัจจุบันของท้องถิ่นนักเรียนเยาวชนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากกฎระเบียบของสังคม ทั้งนี้เนื่องจากสภาพแวดล้อมของสังคมที่มีสิ่งยั่วยุ โดยเฉพาะสารเสพติดซึ่งเป็นอันตรายสำหรับคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะเนื่องจากบุคคลเหล่านั้นขาดความรู้ ขาดประสบการณ์ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นตามมา

ที่มา : นพ.วรวุฒิ เจริญศิริ
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ

Share