01
Jan 01
User Rating:  / 0
PoorBest 

การทำสาว คือการทำให้ช่องคลอดแคบลงในความเข้าใจของคนทั่ว ๆไป แต่ในทางการแพทย์นั้นการทำสาวหรือการซ่อมแซมช่องคลอดนั้น กระทำเมื่อมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์คือ กระเพาะปัสสาวะหย่อน การเป็นไส้เลื่อนของสำไส้เล็กเข้าไปในช่องคลอด การโป่งพองของสำไส้ตรง การเลื่อนต่ำผิดปกติของมดลูก โดยแพทย์จะตัดเอาเนื้อเยื่อช่องคลอดที่เกินออก และเย็บรั้งให้เนื้อเยื่อยึดกระเพาะปัสสาวะและลำไส้ ตรงให้กระชับเข้าแล้วจึงเย็บเนื้อเยื่อบุช่องคลอดให้เข้ารูป และทำการเย็บตกแต่งปากช่องคลอด ซึ่งมีกล้ามเนื้อลักษณะคล้ายกล้ามเนื้อหูรูดเข้าหากันได้ การที่จะทำให้ช่องคลอดคงสภาพอยู่ได้นั้น จะต้องร่วมกับการบริหารกล้ามเนื้อเชิงกรานตลอดไป

Share