20
Jan 01
User Rating:  / 1
PoorBest 

พาราเซตามอลเป็นยาแก้ปวดที่บำบัดอาการปวดปานกลาง เช่น ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ และเป็นยาลดไข้ ยาตัวนี้ถือว่ามีความปลอดภัย สามารถที่จะใช้ได้กับผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร ยามีขายในท้องตลาด ทั้งยาเม็ดสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ยาน้ำสำหรับเด็ก ยาฉีด การรับประทานยานี้ให้รับประทานตามขนาดที่ระบุไว้ที่ฉลาก โดยสามารถที่จะรับประทานช่วงท้องว่างได้

ข้อควรรู้  ไม่ควรรับประทานเต็มขนาด เช่น วันละ 4 ครั้ง หรือทุก 4-6 ชั่วโมงติดต่อกันนาน 5 วันในเด็ก หรือ 10 วันในผู้ใหญ่ ผู้ป่วยโรคตับไม่ควรใช้ หรือควรปรึกษาแพทย์ เภสัชกร ในกรณีที่รับประทานยาตามกำหนดแล้วไข้ไม่ลงภายใน 24 ชั่วโมง จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องต่อไป

ที่มา : แผ่นพับคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และข่าวสาร สภาเภสัชกรรม

Share