01
Jan 01
User Rating:  / 0
PoorBest 

สุขบัญญัติข้อที่ 2 คือ การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง บางท่านอาจจะสับสนกับคำว่า "อาหารที่ดี" ที่หลายท่านอาจจะนึกถึงคำว่า อาหารที่ดีคืออาหารที่มีราคาแพง ซึ่งไม่เป็นความจริงเสมอไป คนส่วนใหญ่มักจะมีความสุขในการรับประทานอาหารอร่อยๆ เพราะถือเป็นความสุขอย่างหนึ่ง บางคนคิดว่า ตนเองอุตส่าห์หาเงินหาทองแทบแย่ ทำไมจะต้องระมัดระวังการรับประทานอาหารกันด้วย

สำหรับสุขบัญญัติข้อนี้ มีคำแนะนำให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติตามดังนี้

  1. ให้บริโภคอาหารหลายชนิด เนื่องจากไม่มีอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งที่ให้คุณค่าทางโภชนาการได้ครบถ้วน
  2. บริโภคอาหารในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อให้น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการ
  3. หลีกเลี่ยงการรับประทานที่มีไขมันมากเกินไป
  4. บริโภคอาหารที่มีปริมาณของแป้ง และกากใยให้เพียงพอ
  5. หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ปรุงด้วยปริมาณน้ำตาลจำนวนมาก
  6. หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารเค็มมากเกินไป
  7. ถ้าท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำ ขอให้ท่านดื่มเข้าไปแต่พอประมาณ
Share