โพสต์ 16 ก.พ. 59 ปรับปรุง 7 ก.ย. 59 8,809 Views

ZIKA FEVER สถานการณ์ไข้ซิกาในประเทศไทย รู้เพื่อป้องกัน

ขอขอบคุณ

Author

ร.อ. นพ. พันเลิศ ปิยะราช

ระบาดวิทยาคลินิค, ระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ

12 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โลหะที่ใช้ยึดตรึงกระดูกสันหลัง

3 สิงหาคม 2556 2.371

ปัจจุบันพบว่าการใช้โลหะยึดกระดูกสันหลัง (Spinal fixation) จะสามารถทำให้เกิดความแข็งแรงต่อบริเวณกระดูกสันหลังที่ทำการผ่าตัดทำให้การฟื้นตัวของผู้ป่วยเร็วขึ้นกว่าเดิมแต่ข้อเสียของการยึดตรึงกระดูกสันหลัง คือ อันตรายต่อเส้นประสาท

แนวทางการรักษามะเร็งตับ

15 กุมภาพันธ์ 2557 3.582

เแนวทางการรักษามะเร็งตับ ตับ เป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย ทำหน้าที่ในการจัดการกับสารอาหารที่ดูดซึมเข้าจากลำไส้ สร้างสารต่างๆ เช่น สารประกอบที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน การแข็งตัวของเลือด และทำลายสารพิษที่รับประทานเข้าไป

ปัสสาวะลำบาก

21 สิงหาคม 2556 2.732

ขณะที่เราปัสสาวะเมื่อเกิดอาการปวดปัสสาวะนั้นการปัสสาวะออกไป ควรจะออกไปอย่างคล่องดีโดยไม่มีอาการติดขัด แสบ หรือปัสสาวะลำบากถ้าหากมีอาการดังกล่าว อาจจะเกิดจากโรคของกระเพาะปัสสาวะ หรือท่อปัสสาวะ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ