โพสต์ 27 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 2,073 Views

Computer Asist Surgery TKR

Computer Asist Surgery TKR

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผ่าตัดในการเปลี่ยนข้อเข่าเทียม สามารถช่วยให้ศัลยแพทย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม โดยที่มีขนาดแผลผ่าตัดเล็กลงแต่มีความแม่นยำมากขึ้น

คอมพิวเตอร์ช่วยให้ความถูกต้องในการวัดมุม และขนาดของกระดูกผู้ป่วยกับข้อเทียมที่จะใช้สวมใส่ในระดับที่สายตาเปล่าๆ ไม่สามารถทำได้นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ยังช่วยทำให้ศัลยแพทย์ลดขนาดความยาวของแผลผ่าตัดที่ผิวหนังเเละเนื้อเยื่อภายในลงได้อีก ซึ่งมีผลช่วยทำให้ศัลยแพทย์ใช้เทคนิคผ่าตัดแผลเล็กได้ดียิ่งขึ้นช่วยเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวของผู้ป่วยเร็วขึ้นโดยเสียเลือดน้อยลง และมีความเจ็บบาดแผลหลังผ่าตัดน้อยลงตามไปด้วย

เปรียบเทียบง่ายๆ เหมือนกับคุณขับรถรุ่นใหม่ๆ ในปัจจุบันที่มีคอมพิวเตอร์นำทาง คอมพิวเตอร์ในรถนั้นได้สะสมข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อบอกทิศทางที่คนขับต้องการจะไปจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่งโดยสามารถบอกความแม่นยำของสถานที่ที่ต้องการจะไปอย่างถูกต้องเเละรวดเร็วอย่างที่แผนที่ที่อยู่บนหน้ากระดาษธรรมดาไม่สามารถเทียบได้

เช่นเดียวกับที่ศัลยแพทย์กระดูกเละข้อ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ข้อสะโพกเทียมเเละการผ่าตัดอื่นๆ ระบบได้ถูกพัฒนา โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะใช้ข้อได้เปรียบของคอมพิวเตอร์ในเรื่องของความแม่นยำและความถูกต้อง เพิ่มเติมเข้าไปในความสามารถที่มีอยู่แล้วของศัลยแพทย์ครับ

ระบบความคอมพิวเตอร์ช่วยผ่าตัดประกอบไปด้วย

1.  คอมพิวเตอร์หลักพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูล

2.  โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับการผ่าตัดชนิดต่างๆ

3.  กล้อง หรือ ตัวนำข้อมูลจากข้อเข่าผู้ป่วยเข้าสู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หลัก

4.  เครื่องมือพิเศษในการใช้งานในการผ่าตัด

5.  ศัลยเเพทย์กระดูกที่มีประสบการณ์ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม

โดยในขั้นตอนแรก จะเป็นการนำข้อมูลรูปทรงของกระดูกผู้ป่วยเข้าสู่คอมพิวเตอร์หลักเพื่อที่คอมพิวเตอร์จะสร้างภาพจำลองกระดูกข้อเข่าเป็นภาพสามมิติที่เหมือนจริงทั้งขนาด และรูปร่าง โดยใช้เครื่องมือมาสัมผัสตามตำแหน่งต่างๆของกระดูกข้อเข่าผู้ป่วยก่อนจากนั้นตัวโปรแกรมก็จะสร้างภาพเสมือนจริงจากข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องนำข้อมูล จนได้ข้อมูลข้อเข่าผู้ป่วยอย่างสมบูรณ์ ทำให้ศัลยแพทย์ก็จะสามารถเห็นภาพของข้อเข่าในรายละเอียดที่มากกว่าเดิมสามารถบอกถึงองศาการงอเข่าได้ทุกระยะของการเคลื่อนไหวมุมที่เข่าโก่งว่ามีมากน้อยเพียงใดผิวกระดูกที่จะถูกผ่าตัดออกไปมีขนาดเท่าไหร่มุมองศาที่ผิวข้อที่จะถูกตัดออกไปเอียงกี่องศาผลข้อมูลที่รู้ได้ทันทีกับเครื่องมือผ่าตัดที่ออกแบบมาให้เล็กลงทำให้ศัลยแพทย์สามารถผ่าตัดโดยใช้ขนาดแผลที่เล็กลง แต่แม่นยำมากขึ้นได้

ประโยชน์ที่สำคัญของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผ่าตัด มีดังต่อไปนี้ คือ

1.  ช่วยศัลยแพทย์ในการวางแผนก่อนการผ่าตัด

2.  ช่วยศัลยแพทย์ในระหว่างผ่าตัด โดยสามารถดูข้อมูลของข้อได้ทันที

3.  ช่วยเพิ่มความแม่นยำมากขึ้น

ส่วนข้อด้อยของการผ่าตัด ด้วยวิธีนี้ อยู่ตรงที่จะต้องใช้เวลาระหว่างผ่าตัดนานขึ้นบ้าง ประมาณ 10 -20 นาที และค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

ในอนาคตจึงมีความเชื่อว่า เทคโนโลยี่การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผ่าตัดจะมีมากขึ้นเเละต้องพึ่งพาความสามารถของมนุษย์น้อยลงศัลยเพทย์บางคนอาจจะใช้วิธีการผ่าตัดนี้ แล้วในขณะที่บางคนอาจจะรอให้มีข้อมูลการใช้มากกว่านี้ก่อน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นการรักษาทางการแพทย์การเลือกใช้วิธีนี้จึงขึ้นอยู่กับศัลยแพทย์กระดูกและข้อว่ามีความความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อีกทั้งยังอีกหลายปัจจัยที่มีผลต่อความความสำเร็จ เช่นเรื่อง ของน้ำหนักตัว ความหนักเบาของกิจวัตรประจำวัน อายุ และโรคประจำตัวและปัจจัยอื่นๆ อีกทั้งหมดนี้จึงต้องปรึกษาหารืออย่างละเอียดกับศัลยแพทย์ของท่านก่อนการผ่าตัด

ขอขอบคุณ

Author

นพ. สมศักดิ์ เหล่าวัฒนา

ศัลยแพทย์โรคกระดูก

28 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

เมื่อท่านถูกเข้าเฝือก

27 สิงหาคม 2556 11.909

เพื่อให้ท่านมีความรู้ที่ถูกต้อง และเพื่อป้องกันไม่ให้มีอาการแทรกซ้อนจากการเข้าเฝือก ขอแนะนำข้อควรทราบและปฏิบัติดังต่อไปนี้

ปัญหาสำคัญของผู้เป็นเบาหวาน

15 กุมภาพันธ์ 2557 2.864

เป็นที่ทราบกันดีว่าสิ่งที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานกังวลที่สุด คือ ภาวะของโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติ และเป็นสาเหตุหลักของความเจ็บป่วย ซึ่งอาจร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือชีวิต สิ่งสำคัญที่สุดที่จะป้องกันจากโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ก็คือ การเผชิญหน้ากับเบาหวานด้วยความเชื่อมั่นในตัวเอง เมื่อสุขภาพยังแข็งแรง

สาเหตุของโรคเก๊าท์

17 สิงหาคม 2556 12.373

สาเหตุของโรคเก๊าท์ โรคเก๊าท์ (gout) เกิด จากการที่ระดับของกรดยูริคสูงในเลือด ซึ่งเป็นผลมาจากการสะสมกรดยูริคในร่างกายจำนวนมาก โดยเฉลี่ยแล้วกรดยูริคจะตกผลึกเมื่อระดับของกรดยูริคในเลือดมากเกิน 6.8 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ