โพสต์ 7 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 2,418 Views

ไม่เริ่ม...ไม่ต้องเลิก

"ไม่เริ่ม ไม่ต้องเลิก"

นี้ ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ที่ยังไม่เคยสูบบุหรี่หรือเคยสูบบุหรี่มาแล้ว ไม่ว่าท่านจะเป็นคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองหรืออาจเป็นน้อง ๆ ที่สงสัยความหมายของหัวข้อเรื่องนี้ แต่ถ้าท่านลองค่อย ๆ ตรึกตรองคำกล่าวที่ว่า "ไม่เริ่ม ไม่ต้องเลิก" นี้ให้ดี ท่านคงจะพอเข้าใจว่ามีความหมายอย่างไรเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ เนื่องจากบุหรี่ได้รับการพิสูจน์จากสถาบันต่าง ๆ ทั่วโลกแล้วว่า มีอันตรายต่อสุขภาพร่างกายมากมายมหาศาล ผู้ที่สูบบุหรี่จนติดเป็นนิสัยแล้ว มักจะพยายามที่เลิกสูบบุหรี่เพราะตนเองอาจมีความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ที่เกิดจากบุหรี่เช่น อาการไอเรื้อรัง เจ็บคอมีเสมหะ หายใจหอบเหนื่อยง่าย หรือมีอาการเริ่มต้นของโรคถุงลมโป่งพอง
 
ผู้ที่พยายามจะเลิกสูบบุหรี่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเห็นพิษภัยจากการสูบบุหรี่ที่เกิดขึ้นกับตนเอง แต่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะจิตใจที่ไม่เข้มแข็งเพียงพอ
 
พวกเราคงจะเห็นด้วยอย่างแน่นอนว่า ถ้าพวกเราไม่เริ่ม เข้าไปทดลองสูบบุหรี่ด้วยตนเองตั้งแต่แรก ถ้าพวกเราไม่เริ่มสูบบุหรี่โดยการยินยอมทำตามใจคำชักชวนขอร้องของเพื่อน ๆ ที่สูบบุหรี่กับทุกคน โดยเห็นว่าเป็นการเท่ห์ทันสมัย
 
ดังนั้นถ้าหากเราไม่เริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วละก็ พวกเราก็จะไม่ต้องไปเสียเวลาในการเลิกสูบบุหรี่ในโอกาสต่อ ๆ ไป ซึ่งเป็นไปด้วยความยากลำบาก บางรายการที่พยายามจะเลิกสูบบุหรี่ ก็พบว่ามีโรคทางกายที่เกิดจากการสูบบุหรี่เสียแล้ว เช่น โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคถุงลมโป่งพอง หรือโรคมะเร็งปอดเป็นต้น
 
โปรดระลึกเสมอว่า "ไม่เริ่ม ไม่ต้องเลิก" ท่านต้องจำ 5 คำนี้ให้ดี และกรุณาเผยแพร่คำกล่าวที่ว่า "ไม่เริ่ม ไม่ต้องเลิก" หัวใจของการลด ละ เลิก อบายมุขและสิ่งไม่ดีงามทั้งหลายทั้งปวงให้แพร่หลาย ในทุกกลุ่มคน เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติได้เป็นอย่างดีตลอดเวลา

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ออกกำลังกายอย่างไร..ให้สนุก

7 มิถุนายน 2556 2.219

การออกกำลังกายกับยาเสพติดเหมือนกันอยู่อย่าง เพราะทำบ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งติด โดยเฉพาะการออกกำลังกายเป็นประจำยิ่งสนุก

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

24 กันยายน 2556 4.012

ศูนย์ บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับงานบริการโลหิตแห่งชาติ ที่มีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคนทั้งประเทศ

โรคเอดส์คืออะไร?

8 สิงหาคม 2556 13.596

เอดส์ คือ โรคที่เกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่อง หรือ เสื่อมไปเพราะถูกทำลายโดยเชื้อไวรัส ที่เรียกว่า เอชไอวี (HIV) หรือเชื้อเอดส์

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ