โพสต์ 28 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 5,541 Views

ไซนัสอักเสบ

ไซนัสอักเสบ

ปัจจุบันโรคภูมิแพ้และโพรงไซนัสอักเสบนับเป็นโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาเรื้อรัง และมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกทีส่วนหนึ่งมาจากปัญหามลภาวะ และการอักเสบติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนสาเหตุอื่นที่ได้ได้อาจเกิดจากความผิดปกติของช่องจมูกเนื้องอกในช่องจมูกที่ทำให้เกิดการอุดตันของรูเปิดและนำมาซึ่งการอักเสบของโพรงไซนัสตามมา

ผู้ป่วยมักมีอาการหวัดคัดจมูก ร่วมกับอาการปวดศีรษะ อาจปวดบริเวณหน้าผากโหนกแก้ม ขมับ หรือร้าวไปท้ายทอย น้ำจมูกอาจมีสีเหลืองหรือสีเขียว

โรคแทรกซ้อนที่อาจพบได้คือ การอักเสบลุกลามไปยังหู หรืออวัยวะข้างเคียง

วิทยาการในปัจจุบันสามารถที่จะตรวจดูความผิดปกติภายในโพรงไซนัสได้ด้วยการใช้กล้องขยายส่องเข้าไปตรวจดูพยาธิสภาพภายใน เก็บหนองหรือชิ้นเนื้อมาตรวจได้โดยไม่ต้องผ่าตัดเข้าไปภายใน สามารถกระทำได้แบบคนไข้นอกไม่ต้องดมยาสลบและไม่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลเครื่องคอมพิวเตอร์สะแกนและเครื่องเอ็กซเรย์สนามแม่เหล็ก เอ็ม อาร์ ไอช่วยให้แพทย์สามารถตรวจรอยโรคได้อย่างชัดเจน

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักหายได้ภายหลังการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ ยาละลายเสมหะยารักษาภูมิแพ้ ส่วนน้อยที่ต้องการการผ่าตัดแม้ว่าผู้ป่วยส่วนหนึ่งจะมีอาการเรื้อรังจากพื้นฐานของโรคภูมิแพ้แต่ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติพอควรหากพยายามอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี หลีกเลี่ยงจากฝุ่นควัน มลภาวะต่าง ๆพักผ่อนและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไข้เลือดออก

17 กุมภาพันธ์ 2557 1.968

ไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง และมียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบบ่อยในเด็กอายุ 5-10 ปี ระยะแรกมักมีอาการไข้สูง 3-7 วัน ร่วมกับอาการอาเจียน ปวดท้อง ไม่มีอาการหวัดเด่นชัด และอาจมีเลือดออกตามอวัยวะต่าง ๆ

การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก

3 สิงหาคม 2556 2.697

การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก เป็นเทคโนโลยีในการผ่าตัดที่เริ่มได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันสาเหตุเนื่องจากเราต้องการให้ผู้ป่วยมีการพักฟื้นให้สั้นที่สุดและกลับไปทำงานได้เร็วที่สุด โดยหลักการผ่าตัดแบบแผลเล็กการผ่าตัดเข้าไปจะต้องเปิดแผลเท่าที่จำเป็น

การตรวจกล่องเสียงด้วยอุปกรณ์พิเศษ

7 สิงหาคม 2556 3.147

ปกติแล้วการตรวจกล่องเสียงนั้น โดยทั่วไปจะใช้กระจกเล็กๆ ส่องเข้าทางช่องปาก แล้วดูด้วยตาของแพทย์ หรืออาจใช้กล้อง (มีทั้งแบบแข็ง Rigid และแบบอ่อน Flexible) ส่องก็ได้ ซึ่งการดูด้วยตาเปล่านั้นมีข้อจำกัด เช่น สิ่งผิดปกติเล็กๆ ที่กล่องเสียงนั้นอาจมองไม่เห็น

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ