โพสต์ 8 ส.ค. 56 ปรับปรุง 25 พ.ค. 57 3,619 Views

โรคเอดส์ไม่ติดต่ออย่างไร?

โรคเอดส์ไม่ติดต่ออย่างไร?

ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในทุกส่วนของโลก รวมทั้งประเทศไทยล้วนเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วง ดังนั้นความรู้ความเข้าใจจึงเป็นเรื่องสำคัญ อย่างน้อยทุกคนควรทราบว่าเอดส์ติดต่อและไม่ติดต่อในกรณีใดบ้าง จะได้มีความรู้ในการป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม ไม่วิตกกังวลจนเกิดเหตุ เอดส์มีหนทางการติดต่อหลัก ๆ อยู่ 2 วิธี นั่นคือ ทางเพศสัมพันธ์และทางเลือด ซึ่งในกรณีหลังอาจเกิดจากการใช้เข็มและกระบอกฉีดยาเสพติดร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์ การได้รับเลือดที่มีเชื้อเอดส์ หรือการถูกของมีคมที่มีเชื้อเอดส์

 

แต่โรคเอดส์จะไม่ติดต่อในการดำเนินชีวิตประจำวันทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารร่วมกัน การใช้

โทรศัพท์สาธารณะ การใช้ห้องน้ำร่วมกัน หรือกระทั่งการว่ายน้ำในสระว่ายน้ำสาธารณะทั่วไป

กิจกรรมเหล่านี้ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้คุณติดเชื้อเอดส์ค่ะ

 

เพราะฉะนั้น ถ้าคุณมีเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่ติดเชื้อเอดส์ ก็อย่าตั้งข้อรังเกียจหรือระมัดระวัง

อย่างไร้เหตุผลนะคะ เพราะความเข้าใจและความรัก คือ สิ่งที่ผู้ติดเชื้อเอดส์ต้องการมากที่สุด และมี

ส่วนอย่างมากกับการดุแลสุขภาพให้แข็งแรง

 

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

เยื้อหุ้มสมองอักเสบ (Meningtis)

31 กรกฎาคม 2560 1.097

เป็นภาวะที่เกิดการอักเสบบริเวณเยื้อหุ้มสมองและเยื้อหุ้มไขสันหลัง โดยมีสาเหตุหลักจากการติดเชื้อ ทั้งที่เป็นเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส และวัณโรคแล้ว อาจมีสาเหตุอื่นๆ เช่น การบาดเจ็บ มะเร็ง สารเคมี

โรคเหา

6 มิถุนายน 2556 32.201

เหา เป็นแมลงที่ชอบกัดและดูดเลือดคน อาศัยอยู่บนศีรษะและอยู่ตามขนบริเวณลำตัว มีลักษณะตัวแบนคล้ายตัวเห็บ แต่มีขนาดเล็กกว่า มีสีดำ เหา 1 ตัวจะวางไข่ประมาณ 150 ฟอง มีสีขาวขุ่นอยู่ติดกับโคนผม ไข่เหาจะฟักเป็นตัวภายใน 7 - 10 วัน

กินอย่างไรเมื่อเป็นเบาหวาน

28 ตุลาคม 2558 9.977

ผู้ที่เป็นเบาหวานสามารถรับประทานอาหารได้เหมือนคนปกติทั่วไป เพียงแต่เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกชนิดอาหารที่มีคุณภาพ และควบคุมปริมาณอาหารที่รับประทานให้เหมาะสมมากขึ้นสักหน่อย เพื่อที่จะไม่ให้ได้รับน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายมากจนเกิน

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ