โพสต์ 6 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 8 มี.ค. 57 1,769 Views

โรคเหงือก

โรคเหงือก 

คำว่าโรคเหงือกที่เรียกกันโดยทั่วไปนั้น เป็นคำที่มีความหมายกว้าง ใช้เรียกโรคหรือพยาธิสภาพใดๆ ที่เกิดขึ้นกับอวัยวะที่อยู่โดยรอบฟันหรือที่เรียกว่าอวัยวะปริทันต์ ซึ่งทำหน้าที่ในการยึดและพยุงฟันให้คงอยู่ในช่องปาก เนื้อเยื่อต่างๆที่ประกอบเป็นอวัยวะปริทันต์ นอกจากเหงือกที่อยู่ด้านนอกสุดมองเห็นได้ด้วยตาแล้ว ยังมีส่วนที่อยู่ใต้เหงือก ได้แก่ กระดูกเบ้ารากฟัน เคลือบรากฟันซึ่งคลุมอยู่ด้านนอนของรากฟันและส่วนที่เป็นเอ็นยึดระหว่างเคลือบรากฟันและกระดูกเบ้ารากฟัน

โรคเหงือกที่เป็นปัญหาและพบได้บ่อยๆ เกิดจากคราบจุลินทรีย์ที่ถูกปล่อยให้สะสมอยู่บนตัวฟันคราบจุลินทรีย์นี้ประกอบด้วย เชื้อแบคทีเรียหลายชนิดและสารพิษต่างๆ ที่แบคทีเรียสร้างขึ้นมา ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อต่างๆ ขึ้น ในระยะแรกของการอักเสบอาจจะเกิดเฉพาะที่เหงือกทำให้เหงือกเปลี่ยนสีจากสีชมพูซีดเป็นสีแดง มีเลือดออกจากเหลือกเวลาแปรงฟัน เหงือกที่เคยมีลักษณะบางแนบติดกับฟันจะมีลักษณะบวมฉุ ไม่ยึดติดกับตัวฟัน ทำให้เกิดกลิ่นปาก ในกรณีที่ปล่อยให้การอักเสบดำเนินต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่รักษา ต่อไปจะสังเกตเห็นว่ามีหนองออกจากช่องระหว่างเหงือกกับฟัน หรืออาจเป็นฝีที่เหงือก เหงือกจะแยกตัวออกจากฟัน มีการละลายของกระดูกเบ้ารากฟันนานๆ เข้าฟันจะโยกห่างและรวนผิดที่ หรืออาจจะรู้สึกว่าฟันยาวขึ้น และฟันจะหลุดออกมาได้ในที่สุด

การป้องกันโรคเหงือกอาจทำได้โดยการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพในช่องปาก ด้วยการแปรงฟันที่ถูกวิธีหมั่นให้ทันตแพทย์ตรวจรักษาตามระยะเวลาที่ทันตแพทย์แนะนำ คอยสังเกตอาการผิดปกติที่เปรียบเสมือนสัญญานเตือน เช่น การมีเลือดออกจากเหงือกเวลาแปรงฟัน หรือมีกลิ่นปาก ถ้าพบอาการผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง ควรไปพบทันตแพทย์ทันที

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ความผิดปกติของการดมกลิ่น

8 สิงหาคม 2556 9.808

อาการผิดปกติของการดมกลิ่น มีอาการได้ตั้งแต่ การได้กลิ่นลดลง การไม่ได้กลิ่นการได้กลิ่นที่แปลกไปจากกลิ่นที่ควรจะเป็น เช่นดมกลิ่นที่มีกลิ่นหอมแต่รู้สึกเหม็น

อาหารการกินในวัยผู้สูงอายุ

17 กุมภาพันธ์ 2557 177.845

อาหารการกินในวัยผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในที่นี้หมายถึงผู้ที่อยู่ในวัย 60 ปีขึ้นไป ซึ่งในปัจจุบัน เป็นปีที่จะเกษียณอายุของทางราชการ แต่ในอนาคตจะมีคนอายุ 60 ปี แต่ยังแข็งแรงทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิต ความคิดความอ่าน การตัดสินใจยังดีอยู่

สายพันธุ์ของเชื้อไวรัส เอชไอวี

8 สิงหาคม 2556 9.817

สายพันธุ์ของเชื้อไวรัส เอชไอวี เป็นเชื้อที่กลายพันธุ์ได้รวดเร็วมาก เกิดมิวเตชันแทบตลอดเวลา ในร่างกายของผู้ติดเชื้อจะพบเชื้อไวรัสเอชไอวีสายพันธุ์ต่างๆ ในตัวคนเดียวกัน

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ