โพสต์ 28 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 5,607 Views

โรคหวัดภูมิแพ้

โรคหวัดภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ที่พบบ่อยคือโรคหวัดภูมิแพ้ โดยผู้ป่วยจะมีอาการคัดจมูก คันจาม เรื้อรัง บางรายอาจมีอาการคันหู คันตา ผื่นคันบริเวณผิวหนังร่วมด้วยอาการมักเกิดขึ้นภายหลังจากสัมผัสกับสิ่งที่แพ้ หรือสารก่อภูมิแพ้ เช่นฝุ่นบ้าน ละอองเกสรดอกไม้ และบางรายมีอาการมากขึ้นในช่วงที่เจอกับอากาศร้อนอากาศหนาว ควันหรือกลิ่นต่างๆ เป็นต้น

สารก่อภูมิแพ้อาจเป็นพวกที่สูดเข้าไปทางลมหายใจ เช่น ฝุ่นบ้าน เชื้อราละอองเกสรดอกไม้ หรืออาจเป็นพวกที่กินเข้าไปแล้วเกิดอาการ เช่นนม ไข่อาหารทะเล หรือยาบางชนิด

โรคหวัดภูมิแพ้ส่วนหนึ่งมักมีประวัติการเป็นหอบหืดไซนัสเรื้อรังในครอบครัว อีกกลุ่มหนึ่งอาจมามีอาการภายหลังโดยไม่มีประวัติในญาติพี่น้อง

สิ่งสำคัญที่สุดในการรักษาคือการหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ตนเองแพ้บางกรณีก็ทำได้ บางทีก็ยากแก่การปฏิบัติอย่างไรก็ตามควรเริ่มต้นแก้ไขปรับปรุงจากสิ่งใกล้ตัวเช่นภายในบ้านหรือภายในห้องนอนของเราเอง โดยการกำจัดหรือลดปริมาณฝุ่นลงทำลายวัชชพืช เศษใบไม้ที่ร่วงอย่าปล่อยให้ต้นไม้มีใบหนาทึบปกคลุมบริเวณบ้านควรตัดแต่งกิ่งใบไม้ให้โปร่งมีแสงสว่างลอดลงมาถึงพื้นได้บ้างหลีกเลี่ยงการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในตัวบ้านเป็นต้น

นอกจากการหลีกเลี่ยงจากสารก่อภูมิแพ้แล้วการอยู่ห่างจากสิ่งระคายเคืองต่าง ๆ เช่น ควัน กลิ่นหรือมลภาวะต่างๆก็จะทำให้เกิดอาการได้น้อยลง

กรณีที่เลี่ยงไม่ได้ แพทย์อาจพิจารณาฉีดสารที่เราแพ้เข้าไปเพื่อกระตุ้นให้มีการสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายส่วนการรับประทานยาแก้แพ้ยาแก้ปวดหรือยาปฏิชีวนะ แพทย์จะพิจารณาให้เป็นราย ๆไป

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

มะเร็งกล่องเสียง (ตอนที่ 8)

3 สิงหาคม 2556 3.237

สำหรับผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงระยะสุดท้ายที่ โรคลุกลามมากจนไม่สามารถรักษาหรือควบคุมโรคได้ เช่น มะเร็งกระจายไปยังอวัยวะสำคัญ เช่น กระดูก ปอด สมอง เส้นเลือดใหญ่ เป็นต้น การรักษาพยาบาลก็ยังพอจะมีบทบาทอยู่บ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาแบบประคับประคอง

ยีนที่ทำให้เกิดโรคกระดูกพรุน

27 สิงหาคม 2556 2.271

โรคกระดูกพรุนจัดเป็นภาวะที่มีเนื้อกระดูกบางตัวลงเนื่องจากมีการสร้างกระดูกน้อยกว่าการทำลายกระดูก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการหัก หรือยุบตัวได้โดยง่ายจุดที่มีการหักบ่อย ได้แก่ กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก และกระดูกข้อมือก่อให้เกิดปัญหาในผู้สูงอายุ

วิธีการเลือกรองเท้า

27 กันยายน 2556 5.394

ปัญหาของสุขภาพเท้าในประเทศไทยยังไม่มีมากเหมือนในต่างประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา มีผู้รวบรวมสถิติไว้ว่า แต่ละปีค่าใช้จ่ายในการรักษาปัญหาของเท้า ที่เกี่ยวข้องกับการใส่รองเท้าไม่เหมาะสม มีถึง 2000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 50,000 ล้านบาท

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ