โพสต์ 28 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 6,126 Views

โรคหวัดภูมิแพ้

โรคหวัดภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ที่พบบ่อยคือโรคหวัดภูมิแพ้ โดยผู้ป่วยจะมีอาการคัดจมูก คันจาม เรื้อรัง บางรายอาจมีอาการคันหู คันตา ผื่นคันบริเวณผิวหนังร่วมด้วยอาการมักเกิดขึ้นภายหลังจากสัมผัสกับสิ่งที่แพ้ หรือสารก่อภูมิแพ้ เช่นฝุ่นบ้าน ละอองเกสรดอกไม้ และบางรายมีอาการมากขึ้นในช่วงที่เจอกับอากาศร้อนอากาศหนาว ควันหรือกลิ่นต่างๆ เป็นต้น

สารก่อภูมิแพ้อาจเป็นพวกที่สูดเข้าไปทางลมหายใจ เช่น ฝุ่นบ้าน เชื้อราละอองเกสรดอกไม้ หรืออาจเป็นพวกที่กินเข้าไปแล้วเกิดอาการ เช่นนม ไข่อาหารทะเล หรือยาบางชนิด

โรคหวัดภูมิแพ้ส่วนหนึ่งมักมีประวัติการเป็นหอบหืดไซนัสเรื้อรังในครอบครัว อีกกลุ่มหนึ่งอาจมามีอาการภายหลังโดยไม่มีประวัติในญาติพี่น้อง

สิ่งสำคัญที่สุดในการรักษาคือการหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ตนเองแพ้บางกรณีก็ทำได้ บางทีก็ยากแก่การปฏิบัติอย่างไรก็ตามควรเริ่มต้นแก้ไขปรับปรุงจากสิ่งใกล้ตัวเช่นภายในบ้านหรือภายในห้องนอนของเราเอง โดยการกำจัดหรือลดปริมาณฝุ่นลงทำลายวัชชพืช เศษใบไม้ที่ร่วงอย่าปล่อยให้ต้นไม้มีใบหนาทึบปกคลุมบริเวณบ้านควรตัดแต่งกิ่งใบไม้ให้โปร่งมีแสงสว่างลอดลงมาถึงพื้นได้บ้างหลีกเลี่ยงการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในตัวบ้านเป็นต้น

นอกจากการหลีกเลี่ยงจากสารก่อภูมิแพ้แล้วการอยู่ห่างจากสิ่งระคายเคืองต่าง ๆ เช่น ควัน กลิ่นหรือมลภาวะต่างๆก็จะทำให้เกิดอาการได้น้อยลง

กรณีที่เลี่ยงไม่ได้ แพทย์อาจพิจารณาฉีดสารที่เราแพ้เข้าไปเพื่อกระตุ้นให้มีการสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายส่วนการรับประทานยาแก้แพ้ยาแก้ปวดหรือยาปฏิชีวนะ แพทย์จะพิจารณาให้เป็นราย ๆไป

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การเจริญของเชื้อมาลาเรียในยุง

1 สิงหาคม 2556 8.069

การเจริญของเชื้อมาลาเรียในยุง เมื่อยุงก้นปล่องตัวเมียซึ่งมีเชื้อมาลาเรียกัดคน ยุงจะปล่อยเชื้อมาลาเรียระยะสปอโรซอยต์ จากต่อมน้ำลายเข้าสู่กระแสเลือดของคนเมื่อยุงก้นปล่องตัวเมียซึ่งมีเชื้อมาลาเรียกัดคน

พิษของกรดเกลือที่มีต่อร่างกาย

6 มิถุนายน 2556 21.270

กรดไฮโดรคลอริก หรือกรดเกลือ เป็นสารประกอบเคมีประเภทกรดละลายในน้ำ โดยเป็นสารละลายของไฮโดรเจนคลอไรด์ เป็นกรดแก่ และใช้กันอย่างกว้างในอุตสาหกรรม

เชื้อโรคในหูข้างหนึ่งสามารถลุกลามทะลุไปยังหูด้านตรงข้ามได้หรือไม่

5 สิงหาคม 2556 2.864

โรคหูชั้นนอกอักเสบติดเชื้อ โรคหูน้ำหนวกมีหนองในหูชั้นกลาง โรคฝีที่ใบหูนั้นต่างก็เป็นโรคที่ควรได้รับการตรวจและควรได้รับการรักษาโดยการรักษาพยาบาลนั้นมักต้องมียาปฏิชีวนะร่วมด้วยผู้ป่วยมักถามกลับมาว่าเชื้อโรคในหูข้างที่เป็นนั้นสามารถทะลุผ่านไปยังหูอีกข้าง

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ