โพสต์ 15 ก.พ. 57 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 1,184 Views

โรคจิต : (การแก้ไข)

โรคจิต : (การแก้ไข)

เนื่องจากโรคจิตมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับสาเหตุของอาการโรคจิตนั้น การรักษาจึงต้องหาสาเหตุให้พบ และแก้ไขตามสาเหตุนั้น เช่น ถ้ามีสาเหตุจากการใช้ยาเสพติด ก็ต้องหยุดยาเสพติดนั้น

การรักษาโรคจิตโดยทั่วๆ ไป จะมีแนวทางดังนี้

การใช้ยา เป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดในขณะนี้ ยาสามารถลดอาการโรคจิตต่างๆ ได้อย่างดี ทำ ให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม การใช้ยามีทั้งยารับประทาน และยาฉีด จิตแพทย์จะเป็นผู้สั่งยาให้ และมักจะนัดมาเพื่อรับยาต่อเนื่องกันหลายสัปดาห์ เมื่ออาการดีขึ้นแล้ว ก็จำเป็นต้องรับประทานยา เพื่อป้องกันต่อไปอีกตามแพทย์กำหนด ไม่ควรหยุดยาเอง เพราะอาจทำให้เกิดอาการโรคจิตกำเริบขึ้นมาอีก ผู้ป่วยบางคนต้องรับประทานยาต่อเนื่องกันหลายเดือน หรือหลายปี การรับประทานยานานๆ ไม่มีอันตราย ถ้าแพทย์เป็นผู้สั่งให้
การรักษาด้วยไฟฟ้า เป็นการรักษาผู้ป่วยโรคจิตที่ได้ผลดีเช่นกัน การรักษาไม่อันตราย แพทย์จะใช้ในผู้ป่วยบางรายเท่านั้น เช่น ผู้ที่มีอาการรุนแรง , มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย และผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรับประทานยา
การใช้สิ่งแวดล้อมช่วยบำบัด ผู้ป่วยโรคจิต ส่วนมากจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพจิตใจโดยใช่สิ่งแวดล้อมที่เข้าใจ และมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการปรับตัวในสังคม

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

กล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทโรคร้าย!! รักษาผิด-มีสิทธิ์เจ็บตัวฟรี

5 สิงหาคม 2556 37.656

อาการปวดตามบ่า ไหล่ สะโพก ปวดร้าวถึงปลามือ ปลายขาบางรายชาที่ปลายมือปลายเท้าด้วย ทุกข์ทรมานแนสาหัสอาการเหล่านี้ทางการแพทย์เรียกว่า “โรคกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาท”

ความหวังของพวกเราต่อรัฐบาลใหม่ ในด้านกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

17 กุมภาพันธ์ 2557 2.456

และวิทยาศาสตร์การกีฬา9 สิงหาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว คณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

เท้าบวม

25 กันยายน 2556 5.255

เท้าบวม อาการบวมที่เท้าเกิดจากสาเหตุหลายประการ แพทย์จำเป็นต้องให้การวินิจฉัยสาเหตุของอาการบวมที่เท้าให้ถูกต้องเสียก่อน จากนั้นจึงดำเนินการรักษาต่อไปตามแต่สาเหตุ หลักการวินิจฉัยขึ้นกับประวัติอาการเจ็บป่วยโดยละเอียด

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ