โพสต์ 15 ก.พ. 57 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 1,224 Views

โรคจิต : (การแก้ไข)

โรคจิต : (การแก้ไข)

เนื่องจากโรคจิตมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับสาเหตุของอาการโรคจิตนั้น การรักษาจึงต้องหาสาเหตุให้พบ และแก้ไขตามสาเหตุนั้น เช่น ถ้ามีสาเหตุจากการใช้ยาเสพติด ก็ต้องหยุดยาเสพติดนั้น

การรักษาโรคจิตโดยทั่วๆ ไป จะมีแนวทางดังนี้

การใช้ยา เป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดในขณะนี้ ยาสามารถลดอาการโรคจิตต่างๆ ได้อย่างดี ทำ ให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม การใช้ยามีทั้งยารับประทาน และยาฉีด จิตแพทย์จะเป็นผู้สั่งยาให้ และมักจะนัดมาเพื่อรับยาต่อเนื่องกันหลายสัปดาห์ เมื่ออาการดีขึ้นแล้ว ก็จำเป็นต้องรับประทานยา เพื่อป้องกันต่อไปอีกตามแพทย์กำหนด ไม่ควรหยุดยาเอง เพราะอาจทำให้เกิดอาการโรคจิตกำเริบขึ้นมาอีก ผู้ป่วยบางคนต้องรับประทานยาต่อเนื่องกันหลายเดือน หรือหลายปี การรับประทานยานานๆ ไม่มีอันตราย ถ้าแพทย์เป็นผู้สั่งให้
การรักษาด้วยไฟฟ้า เป็นการรักษาผู้ป่วยโรคจิตที่ได้ผลดีเช่นกัน การรักษาไม่อันตราย แพทย์จะใช้ในผู้ป่วยบางรายเท่านั้น เช่น ผู้ที่มีอาการรุนแรง , มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย และผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรับประทานยา
การใช้สิ่งแวดล้อมช่วยบำบัด ผู้ป่วยโรคจิต ส่วนมากจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพจิตใจโดยใช่สิ่งแวดล้อมที่เข้าใจ และมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการปรับตัวในสังคม

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ออกกำลังกายคลายเศร้าบรรเทาเครียด

5 สิงหาคม 2556 12.974

คนที่มีอาการซึมเศร้าเมื่อไปพบแพทย์ นอกเหนือจากการได้รับยาคลายเศร้าแล้ว ยังมักจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอร่วมด้วย

โรคเก๊าท์

27 สิงหาคม 2556 2.826

“โรคเก๊าท์” เป็น อาการผิดปกติของร่างกายอันเนื่องมาจากการกินชนิดอิ่มหมีพีมันเกินไป กินดีอยู่ดีเกินไป และไม่ค่อยไม่ออกกำลังกาย ส่วนใหญ่มักจะเกิดกับผู้ชายในวัยประมาณ 40 ปี แต่ถ้าเกิดในผู้หญิงมักจะพบในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนแล้ว

แผ่นดินไหว ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

26 เมษายน 2558 2.315

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 81 ปี ของเนปาล สังเวยชีวิต 1,805 คนแล้ว และได้รับบาดเจ็บมากกว่า 4 พันคน ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าว และได้นำคู่มือเรื่องต้องรู้มาให้กับทุกท่าน

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ