โพสต์ 6 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 1,827 Views

โภชนาการกับโรคพาร์กินสัน

โภชนาการกับโรคพาร์กินสัน     

    ผู้ป่วยพาร์กินสัน ควรได้รับสารอาหาร อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามความต้องการของร่างกาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะขาดอาหาร ซึ่งจะทำให้มวลกล้ามเนื้อของร่างกายลดลง อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ไม่มีอาหารชนิดใดที่ต้องห้าม หรือแสลงสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

ต่อไปนี้เป็นปัญหาที่พบบ่อย ๆ ในผู้ป่วยที่ควรปรับปรุง

1. สุขภาพฟัน ควรดูแลรักษาให้ใช้ในการขบเคี้ยวอาหารได้ดี

2. ควรรับประทานอาหารทุกมื้อในปริมาณที่พอเหมาะ ควรให้เวลาในการรับประทานอาหารแต่ละมื้อ ไม่ควรเร่งรีบเกินไปจะได้มีสำลักอาหาร โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหากลืนลำบาก ไม่ควรรับประทานยาก่อน หรือหลังอาหารทันที ควรจะเป็นครึ่งชั่วโมงก่อนอาหาร หรือ 1 ชั่วโมงหลังอาหาร ทั้งนี้เพราะอาหารบางชนิดจะรบกวนการดูดซึมของยา ทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลง ถ้ามีปัญหาคลื่นไส้ อาเจียน หรือเบื่ออาหาร ควรปรึกษาแพทย์

3. อาหารบางชนิดที่รบกวนการดูดซึมของขา ได้แก่ อาหารประเภท โปรตีน เช่น เนื้อ ปลา ไข่ นม ถั่ว เป็นต้น นอกจากนี้อาหารเสริม หรือวิตามิน เช่น วิตามิน B6 และธาตุเหล็ก ก็ไม่ควรรับประทานพร้อม ๆ กับยา เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลง

4. เพิ่มของเหลวในอาหาร ดื่มน้ำมาก ๆ ประมาณ 8-10 แก้วต่อวัน (หรือประมาณวันละ 2 ลิตรครึ่ง) รวมทั้งรับประทานอาหารประเภทมีกากอาหาร และใยอาหาร (FIBER) มาก ๆ เช่น ผัก ผลไม้ จะช่วยป้องกันในเรื่องท้องผูกได้ เมื่อเกิดปัญหาท้องผูก ไม่ควรใช้ยาถ่ายเป็นประจำ เพราะอาจมีผลข้างเคียงจายา การทำงานของลำไส้ก็จะยิ่งน้อยลง ถ้าไม่ถ่ายอุจจาระเลยนานเกิน 3 วัน อาจจำเป็นต้องสวนถ่าย

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การฝากครรภ์

17 กุมภาพันธ์ 2557 5.255

จากสถิติพบว่าถ้าการฝากครรภ์อย่างเนิ่นๆ และสม่ำเสมอ จะลดอุบัติการการตาย คลอดและกรณีทารกตายหลังคลอด ได้ถึง 75 เปอร์เซนต์ โดยเฉพาะถ้าการฝากครรภ์ เริ่มตั้งแต่ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ เมื่อมีความผิดปกติในรอบระดูไม่ว่าจะขาดหายไป เลือดออกมาก หรือกะปริดกะปรอย ควรจะต้องตรวจสอบดูว่ามีการตั้งครรภ์หรือไม่

ทำไมต้องสวดมนต์เล็กน้อยก่อนนอน

15 กุมภาพันธ์ 2557 2.426

เมื่อเราตื่นอยู่จิตสำนึกจะทำงาน แต่เมื่อเราหลับจิตใต้สำนึกจะทำงาน รับช่วงจากจิตสำนึก สิ่งที่เราทำก่อนนอนจะลงไปสะสมอยู่ในจิตใต้สำนึกหรือในส่วนลึกของจิต สิ่งที่สะสมอยู่ในจิตใต้สำนึกนั้นจะกลายเป็นแรงบันดาลใจสนับสนุนเราเมื่อเราตื่นขึ้นมา แรงปรารถนาที่เราตั้งไว้เมื่อก่อนเข้านอน จะลงไปก่อตัวหันอยู่เงียบ ๆ ในจิตใต้สำนึก ซึ่งจะมีอิทธิพลเป็นอันมากในวิถีชีวิตของเรา โดยที่เราอาจไม่รู้สึกตัว

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ด้วยการใช้ภาพเสมือน (Virtual Colonoscopy)

2 สิงหาคม 2556 5.567

จาก ข่าวการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ของ ฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรี หลายท่านคงสงสัยว่า เราใช้เทคโนโลยีใดในการตรวจ มาลองทำความเข้าใจกันดูนะครับ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ