โพสต์ 6 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 7,911 Views

โปรตีน : ความสำคัญต่อร่างกาย

โปรตีน : ความสำคัญต่อร่างกาย

ร่างกายคนเราจำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่สำคัญครบทั้ง 6 ประเภท ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน้ำ จึงทำให้อวัยวะต่างๆ ทำหน้าที่ได้ตามปกติ
 
สำหรับโปรตีนถือว่าเป็นสารอาหารที่ร่างกายจะขาดไม่ได้ เพราะเนื้อเยื่อทั่วร่างกายเช่น อวัยวะต่างๆ ผิวหน้า กล้ามเนื้อ เล็บ จะมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนใหญ่
 
โปรตีนจะมีส่วนประกอบอย่างหนึ่งที่สำคัญในทางโภชนาการ เรียกว่า กรดอะมิโน ซึ่งมี 2 ชนิดได้แก่ กรดอะมิโนจำเป็นและกรดอะมิโนไม่จำเป็น กรดอะมิโนจำเป็นนั้นจะเป็นส่วนที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ ต้องได้จากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเท่านั้น ท่านคงพอจะเข้าใจแล้วนะคะว่าทำไมคนเราจึงต้องรับประทานโปรตีน และที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งในกรณีของเด็กคือ เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ซึ่งหากรับประทานคาร์โบไฮเดรตหรือไขมันเข้าไป โดยไม่รับประทานประเภทโปรตีนเลย เด็กในวัยเจริญเติบโตจะมีร่างกายเล็กไม่สมบูรณ์เหมือนปกติ เพราะไขมันและคาร์โบไฮเดรตไม่สามารถทำหน้าที่แทนโปรตีนได้ นอกจากนี้ โปรตีนยังมีประโยชน์ในการให้พลังงาน การสร้างฮอร์โมนและสารให้ภูมิคุ้มกัน ตลอดจนช่วยรักษาความสมดุลย์ของน้ำ และความเป็นกรดด่างของร่างกายอีกด้วย
 
กล่าวโดยสรุป โปรตีนถือเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายในทุกวัย ฉะนั้นเราควรสนใจว่า เราจะได้รับอาหารที่มีโปรตีนเพียงพอในแต่ละวันได้อย่างไรนะคะ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

มีขุยสีขาวๆที่รูหู

8 สิงหาคม 2556 59.272

เป็นที่ทราบกันดีว่าคนเราทุกคนต้องมีขี้หู บางคนมีมากบางคนมีน้อยแตกต่างกันไปบางท่านอาจเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเป็นภาวะผิดปกติ หรือเป็นโรคชนิดหนึ่งในขณะที่บางท่านมีอาการผิดปกติจริงแต่กลับเข้าใจผิดคิดว่านั่นคืออาการของคนมีขี้หูธรรมดาจึงละเลยและไม่รักษา

Types of knee replacement surgery

6 สิงหาคม 2556 2.128

Knee Replacement An artificial knee joint (prosthesis) is made of metal and high-grade plastic components, which replaces the worn surface within severe knee joint damage.

ยาเสพติดมีกี่ประเภท

7 มิถุนายน 2556 13.126

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พุทธศักราช 2519 แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2534 แบ่งยาเสพติดออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ