โพสต์ 6 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 6,197 Views

โปรตีน : ความสำคัญต่อร่างกาย

โปรตีน : ความสำคัญต่อร่างกาย

ร่างกายคนเราจำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่สำคัญครบทั้ง 6 ประเภท ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน้ำ จึงทำให้อวัยวะต่างๆ ทำหน้าที่ได้ตามปกติ
 
สำหรับโปรตีนถือว่าเป็นสารอาหารที่ร่างกายจะขาดไม่ได้ เพราะเนื้อเยื่อทั่วร่างกายเช่น อวัยวะต่างๆ ผิวหน้า กล้ามเนื้อ เล็บ จะมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนใหญ่
 
โปรตีนจะมีส่วนประกอบอย่างหนึ่งที่สำคัญในทางโภชนาการ เรียกว่า กรดอะมิโน ซึ่งมี 2 ชนิดได้แก่ กรดอะมิโนจำเป็นและกรดอะมิโนไม่จำเป็น กรดอะมิโนจำเป็นนั้นจะเป็นส่วนที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ ต้องได้จากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเท่านั้น ท่านคงพอจะเข้าใจแล้วนะคะว่าทำไมคนเราจึงต้องรับประทานโปรตีน และที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งในกรณีของเด็กคือ เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ซึ่งหากรับประทานคาร์โบไฮเดรตหรือไขมันเข้าไป โดยไม่รับประทานประเภทโปรตีนเลย เด็กในวัยเจริญเติบโตจะมีร่างกายเล็กไม่สมบูรณ์เหมือนปกติ เพราะไขมันและคาร์โบไฮเดรตไม่สามารถทำหน้าที่แทนโปรตีนได้ นอกจากนี้ โปรตีนยังมีประโยชน์ในการให้พลังงาน การสร้างฮอร์โมนและสารให้ภูมิคุ้มกัน ตลอดจนช่วยรักษาความสมดุลย์ของน้ำ และความเป็นกรดด่างของร่างกายอีกด้วย
 
กล่าวโดยสรุป โปรตีนถือเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายในทุกวัย ฉะนั้นเราควรสนใจว่า เราจะได้รับอาหารที่มีโปรตีนเพียงพอในแต่ละวันได้อย่างไรนะคะ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โครงการเวชศาสตร์ฟุตบอลแห่งชาติ National Football Medicine Programme (NFMP) ตอนที่ 2

17 กุมภาพันธ์ 2557 3.158

วันนี้ผมขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในกีฬาฟุตบอลที่ทางผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์การกีฬาของฟีฟ่า ได้นำมาสรุปไว้ในตำราดังกล่าวนั้นมีหัวข้อเรื่องอะไรบ้าง

กายวิภาคของเส้นประสาท

5 สิงหาคม 2556 5.603

กระดูกสันหลังของมนุษย์เป็นกระดูกที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับระบบประสาทมากที่สุดในร่างกาย เนื่องจากต้องรับหน้าที่ปกป้องเส้นประสาทส่วนไขสันหลังซึ่งต่อยื่นยาวออกมาจากสมองตั้งแต่ฐานสมองจนมาถึงกระดูกสันหลังส่วนเอว

มาตรการป้องกัน “หัวใจวาย” ในสนามฟุตบอลโลก

17 มิถุนายน 2556 5.825

นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันฟุตบอลโลก ซึ่งเป็นเกมส์อันยิ่งใหญ่สุดยอดของคนทั่วโลกที่จะเฝ้าติดตามอย่างใจจดใจจ่อ ตลอดเวลา 1 เดือนเต็มระหว่าง 9 มิ.ย. – 9 กค. 2549 ที่ประเทศเยอรมัน ที่จะมีการตรวจหาความผิดปกติของหัวใจ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ