โพสต์ 25 ก.ย. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 2,741 Views

โคนนิ้วโป้งบิดเกและปวด

โคนนิ้วโป้งบิดเกและปวด

ความ ผิดปกติที่พบได้บ่อยได้แก่ ตัวนิ้วโป้งจะค่อยๆเอียงไปชิดนิ้วชี้ และทำให้ข้อต่อโคนนิ้วโป้งนูน

ออกมา ทำให้เกิดอาการปวด จากการที่รองเท้าบีบรัดตรงหัวรองเท้า ซึ่งรองเท้าที่ขายทั่วไปใน

ท้องตลาดไม่มีขนาดความกว้างต่างๆกัน มีเฉพาะบางยี่ห้อเท่านั้น เมื่อถูกบีบรัดและเสียดสีนานๆ

เข้า บางครั้งจะเกิดการอักเสบและ เกิดการหนาตัวของผิวหนังส่วนนั้นๆทำให้ยิ่งนูนมากขึ้น

ในประเทศไทยไม่ มีสถิติว่ามีคนที่นิ้วโป้งของเท้าผิดปกติแบบนี้จำนวนเท่าใด แต่ในสหรัฐอเมริกา

พบว่ามีประมาณ 2 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นในผู้หญิงที่ใส่รองเท้าส้นสูงแต่หัวรองเท้าเล็ก มีคนเชื่อกัน

ว่าความผิดปกตินี้อาจเป็นกรรมพันธุ์ได้ สำหรับคนที่ใส่รองเท้าแตะหรือเดินเท้าเปล่าในชนบท บาง

รายพบว่านิ้วโป้งบิดเกมาก แต่ไม่มีอาการเพราะไม่มีอะไรมากด สำหรับสาเหตุของการผิดปกตินี้

พบว่าเกิดจากการดึงที่ไม่สมดุลกันของกล้าม เนื้อทั้ง 2 ข้างของนิ้วโป้งประกอบกับถูกบีบจาก

รองเท้าซึ่งทำให้เกิดการเอียงเข้าหานิ้ว ชี้ได้ง่ายยิ่งขึ้น

สำหรับการรักษากรณีที่มีอาการไม่มาก ได้แก่การหารองเท้าที่เหมาะสมใส่หรืออาจจะหาวัสดุนิ่มๆ

มารองตรงกระดูกที่นูน ซึ่งมีขายตามท้องตลาดทั่วไป เพื่อลดอาการปวดและบวมที่เกิดขึ้น

 

ในกรณี ที่เป็นเรื้อรังเกิดอาการอักเสบปวดบวมและบ่อยครั้ง แพทย์อาจจะแนะนำให้ผ่าตัดเพื่อ

แก้ไขให้นิ้วโป้งกลับมาให้ตรงขึ้น ซึ่งมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะของคนไข้แต่ละราย

 

สำหรับความผิดปกตินิ้วเท้าอื่นๆ ท่านควรไปพบศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เพื่อให้ตรวจวินิจฉัยและ

แนะนำวิธีการดูแลรักษาที่เหมาะสมต่อไป

ขอขอบคุณ

Author

นพ. วรวุฒิ เจริญศิริ

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ

174 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร

6 มิถุนายน 2556 2.192

ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารนับวันจะได้รับความนิยมมากขึ้นทุกขณะเนื่องจากมีความหลากหลายทั้งรูปร่างและสีสัน วัสดุที่นำมาผลิตมีหลายชนิด และมีระดับคุณภาพต่าง ๆ กัน

Citalopram

6 มิถุนายน 2556 2.361

Citalopram ชื่อการค้าคือ Celexa จัดเป็นยาในกลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) ในรูปแบบยาเม็ดมี 3 ขนาด 10, 20, 40 mg

ตากุ้งยิง

15 กุมภาพันธ์ 2557 92.894

ตากุ้งยิงสามารถพบได้ทุกอายุ ทุกเพศ เป็นการอักเสบของหนังตา สมัยก่อนถ้าใครตาบวมแดง และมีตุ่มเล็กๆขึ้นที่ตา มักจะถูกล้อว่าเป็น “ตากุ้งยิง” และคาดเดาสาเหตุต่างๆของการเกิดตากุ้งยิง บริเวณขอบเปลือกตาของคนเราจะมีต่อมขนาดเล็กๆ เป็นจำนวนมาก

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ