โพสต์ 6 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 2,134 Views

แคลอรี่ : พลังงานจากสารอาหาร

แคลอรี่ : พลังงานจากสารอาหาร

     แสดงว่าท่านมีความสนใจต่ออาหารที่ท่านรับประทานเข้าไปทุกวัน ว่าจะให้พลังงานอย่างไร? เกี่ยวข้องกับคำว่าแคลอรี่อย่างไร?
 
     การทำงานของอวัยวะหรือเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย เปรียบเสมือนเครื่องจักรยนต์ที่ต้องเติมเชื้อเพลิงมาใช้เผาพลาญให้เกิดพลังงาน จึงจะสามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับเชื้อเพลิงสำหรับอวัยวะต่างๆ ก็คือ สารอาหารนั้นเอง และการวัดปริมาณของพลังงาน ที่สารอาหารต่างๆ จะให้ออกมาแก่ร่างกาย เราใช้หน่วยวัดพลังงานนี้ว่า แคลอรี่ ในทางโภชนาการ ถ้าพูดถึง แคลอรี่ จะหมายถึง แคลอรี่ใหญ่ หรือกิโลแคลอรี่ สำหรับ 1 แคลอรี่หมายถึง ปริมาณความร้อนที่ใช้ในการทำให้น้ำ 1 กิโลกรัม ที่อุณหภูมิ 15 องศาเพิ่มเป็น 16 องศาเซลเซียส
 
     เพื่อให้ท่านสามารถเปรียบเทียบสารอาหารต่าง ๆ ว่าให้พลังงานออกมาได้มากน้อยต่างกันอย่างไร ขออธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้
 
โปรตีน 1 กรัมให้ พลังงาน 4 แคลอรี่
 
คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ก็ให้พลังงานเท่ากันคือ 4 แคลอรี่
 
แต่ไขมัน 1 กรัม ให้พลังงานถึง 9 แคลอรี่
 
     ดังนั้นท่านคงเห็นความแตกต่างของสารอาหาร ในรูปของการให้พลังงานที่แตกต่างกันออกไป และสำหรับความต้องการของพลังงานในแต่ละบุคคลก็แตกต่างกันออกไป เช่น เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้หญิง อาชีพต่างๆ ซึ่งเราพอจะสรุปได้ว่า เมื่อร่างกายของเราต้องการแคลอรี่หรือพลังงานเพียงใด ท่านก็ควรที่จะรับประทานสารอาหารประเภทต่างๆ รวมกับแล้วให้ได้แคลอรี่พอดี ท่านก็จะรักษาสภาพรูปร่างโดยดูที่น้ำหนักตัวให้คงที่ตลอด แต่ถ้าหากท่านรับประทานสารอาหารเกินความจำเป็นเข้าไป พลังงานที่เหลือใช้ก็จะเกิดการสะสมไว้ในรูปของไขมัน ทำให้มีรูปร่างที่อ้วนมากขึ้นเรื่อยๆ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

น้ำดี (bile)

2 สิงหาคม 2556 7.232

น้ำดี (bile) เป็นสารสำคัญที่สร้างมาจากตับ ซึ่ง ในคนจะสร้างประมาณวันละ 600 ซีซี เมื่อแรกสร้างจะมีน้ำอยู่ถึงร้อยละ 97 แล้วจะถูกเก็บไว้ที่ถุงน้ำดี

โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis) โดย ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

3 สิงหาคม 2556 8.311

โรคข้อเสื่อมจัดเป็นโรคข้อเรื้อรังชนิดหนึ่ง เกิดจากความเสื่อมของร่างกายทำให้เกิดความไม่สมดุลในการสร้าง การทำลายและการซ่อมแซมภายในข้อ เกิดการทำลายกระดูกอ่อนผิวข้ออย่างช้าๆทำให้ผิวกระดูกอ่อนสึกกร่อน

โลหิต..ที่ท่านควรทราบ

24 กันยายน 2556 5.258

โลหิต..ที่ท่านควรทราบ โลหิตหรือเลือด (blood) เป็นของเหลวสีแดงที่ไหลเวียนอยู่ภายในเส้นเลือดทั่วร่างกาย โดยอาศัยการสูบฉีดของหัวใจ อวัยวะสำคัญที่ร่างกายมนุษย์ใช้ในการสร้างเม็ดโลหิต คือไขกระดูก ในร่างกายของคนเรามีโลหิตมากน้อย ตามน้ำหนักของแต่ละคน

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ