โพสต์ 17 ก.พ. 57 ปรับปรุง 25 ก.พ. 57 2,169 Views

เหตุการณ์วุ่นวายในสนามฟุตบอล

เหตุการณ์วุ่นวายในสนามฟุตบอล

        เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา โดยท่านส.ว.วรวุฒิ โรจนพานิช ประธานฯ ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนา เรื่อง “การศึกษา และค้นหาปัญหา และสาเหตุการก่อความรุนแรงของแฟนบอล เพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทในสนามฟุตบอล” มีบุคคลในวงการฟุตบอลมากมาย รวมทั้งท่านนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบอร์ดฟีฟ่า คุณวรวีร์ มะกูดี และดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จำกัด คุณสาธิต กรีกุล พิธีกร และผู้สื่อข่าวกีฬา มาเข้าร่วมสัมมนาด้วย โดยในที่ประชุมทั้งวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ช่วยกันวิเคราะห์ และวิจารณ์เหตุการณ์วุ่นวายที่ผ่านมา เพื่อหาหนทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกันนี้อีกในอนาคต ผมคิดว่าฝ่ายจัดสัมมนาคงจะได้สรุปประเด็นสำคัญๆ เพื่อนำเสนอต่อประชาชนต่อไป

 

 

ผมได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรคนหนึ่งในวันนั้นด้วย ผมขอให้มุมมองของผม (คนเดียว) ต่อกรณีความวุ่นวายดังกล่าวในสนามฟุตบอล ดังนี้

 - โอกาสในการพัฒนาคุณภาพ ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือหน่วยงานใดๆ ก็ตาม ทุกท่านที่เกี่ยวข้องต้องมองว่าเป็นโอกาสดีที่จะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของ งานนั้นๆเสมอ ซึ่งก็คือการคิดในเชิงบวก ท่านต้องไม่คิดในเชิงลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พยามยามจะหาคนผิดมาลงโทษ พยายามกล่าวโทษคนอื่นๆ (เสมอ) ที่ทำไม่ถูกต้อง ผู้ที่มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนจะต้องลงรายละเอียดให้เห็นถึงแก่นแท้ของปัญหา หรือที่เรียกว่า รากเหง้าของปัญหา โดยศัพท์ทางการแก้ปัญหาในลักษณะนี้เรียกว่า Root Cause Analysis (RCA) หลายท่านที่เคยทำงานด้านคุณภาพ ทุกครั้งที่เกิดอุบัติการเกิดขึ้น จะต้องค้นหาให้ทราบถึงรากเหง้าของปัญหา และทำการแก้ไข ท่านจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาในเชิงป้องกันไม่ให้เกิดครั้งต่อไปได้

  - ให้เน้นในเรื่องระบบการทำงานมากกว่าตัวบุคคล การแก้ไขปัญหา ท่านไม่ต้องโทษที่ตัวบุคคลที่ทำให้เกิดปัญหา (อาจมียกเว้นในบางกรณีที่ผมจะได้กล่าวต่อไป) เพราะหากระบบการทำงานที่ดี มีการออกแบบทั้งเรื่องโครงสร้างของสถานที่ การไหลลื่นของการทำงาน มีแนวทางการป้องกันเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ไว้ล่วงหน้า มีการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในวงจรการทำงานของทุกขั้นตอน โดยเฉพาะขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

  - สิ่ง ที่สำคัญของระบบการทำงาน คือ การใช้เอกสารที่มีรายละเอียดที่ครบถ้วนว่าใคร / จะต้องทำอะไรบ้าง / จะต้องทำเมื่อใด / ทำตรงไหนบ้าง หรือทำอย่างไรบ้าง / มีระบบการทวนสอบ (Check List) ก่อนถึงเวลาจริง / มีระบบการตรวจสอบ (Audit / Monitoring) เพื่อให้มั่นใจว่ามีการกระทำจริง ตามที่วางแผน หรือการออกแบบไว้ตั้งแต่ต้น ระบบการทำงานอาจต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในตามกาลเวลาและตามเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นภายหลังที่ออกแบบระบบการทำงานแล้ว ยังคงมีอุบัติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ยังคงเกิดขึ้นมาอีก บางครั้งดูว่าเหมือนจะไม่สิ้นสุด

 - เหตุการณ์วุ่นวายในสนามฟุตบอล เริ่มต้นจากการกระทำของคน คน แน่นอนเป็นส่วนหนึ่งของระบบการทำงาน และในคนบางกลุ่มที่เป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นในเหตุการณ์วุ่นวาย เราอาจต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาในเรื่องเจตนคติ พัฒนาในด้านความรู้ความสามารถหรือความเป็นเลิศในกลุ่มของตนเอง ซึ่งผมขอกล่าวถึงโดยสังเขป ทั้งนี้สิ่งที่ผมจะกล่าวถึงเป็นไปในทางบวกทั้งสิ้น ดังนี้

 - นักฟุตบอล เป็นกลุ่มคนที่เป็นพระเอกของเรื่องการแข่งขันฟุตบอล กีฬาฟุตบอลจะต้องมีการบุก มีการสกัด มีการกระทบกระทั่งกันเกือบตลอดเวลา เพราะเป็น Contact Sport ดังนั้นการพัฒนาในกลุ่มนักฟุตบอล อาจมีดังนี้

  • ความฟิต เป็นพื้นฐานแรกๆ ที่นักฟุตบอลทุกคนพึงมี การมีความฟิต มีสมรรถภาพทางกายที่ดี หากมีการกระทบกระทั่งกันในเกมส์จะไม่มีการบาดเจ็บโดยง่าย เพราะการบาดเจ็บของนักฟุตบอล จากเกมส์การแข่งขัน ซึ่งบางครั้งเป็นการเล่นแรงในเกมส์ ไม่ได้มีเจตนาร้าย หากเกิดความเจ็บปวดมากโดยง่าย เรามักจะโทษผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ว่าเล่นแรง เล่นนอกเกมส์ ซึ่งจะนำไปสู่อารมณ์โกรธและนำไปสู่การทะเลาะวิวาทต่อไปได้
  •  
  • เจตนคติ นักฟุตบอลทุกคน โดยเฉพาะในลีกอาชีพสูงสุดของประเทศ เช่น ไทยพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะผู้เล่นบางท่านที่เป็นนักฟุตบอลทีมชาติ ท่านต้องมีศักดิ์ศรีความเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ดี ซึ่งแน่นอนต้องเริ่มที่ตัวท่านก่อน ที่จะไม่มีเจตนาร้ายที่จะเล่นนอกเกมส์ต่อคู่ต่อสู้ อันดับต่อไปก็คือ ท่านต้องให้อภัยคู่ต่อสู้ที่เล่นแรงในเกมส์ และแม้แต่ผู้เล่นที่เล่นแรงนอกเกมส์ โดยท่านต้องคุมอารมณ์ของท่านให้อยู่ ท่านต้องเชื่อว่ากรรมการผู้ตัดสินก็คงมองเห็นการกระทำนั้นๆ และจะเป็นผู้ลงโทษผู้เล่นเหล่านั้นตามระบบของผู้ตัดสิน การควบคุมอารมณ์ของท่านให้นิ่ง จะช่วยให้ท่านเล่นได้อย่างมีสมาธิ เพราะหากควบคุมอารมณ์ไม่ได้ บางครั้งท่านคงถูกลงโทษจากกรรมการเสียเอง เพราะกรรมการไม่เห็นเหตุการณ์หรือการกระทำของคู่ต่อสู้ก่อนที่จะเกิด เหตุการณ์
 •  - โค้ช และเจ้าหน้าที่ทีม เป็นผู้ที่อยู่นอกสนามการแข่งขัน แต่อยู่ใกล้ชิดกับเกมส์มากที่สุด บาง ท่านมีจิตใจที่เปรียบเสมือนเป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่อยู่ในสนามฟุตบอล มีอารมณ์ร่วมตลอดเวลาที่มีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในสนาม แม้ว่าผลการแข่งขันจะมีผลกระทบต่อโค้ช หรือเจ้าหน้าที่โดยตรง ท่านจะต้องคิดอยู่เสมอว่า ท่านสามารถควบคุมผู้เล่นของท่านได้ทั้งทีม ท่านจะมีส่วนอย่างยิ่งในการทำให้เรื่องไม่บานปลายมากขึ้น เหตุการณ์ที่เกิดในสนามไม่ว่าจากผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือจากการตัดสินจากกรรมการผู้ตัดสิน ย่อมมีทางแก้ไขด้วยระบบการตัดสินที่ดี จากฝีมือกรรมการผู้ตัดสินที่มีคุณภาพ
 •  
 •   - กรรมการผู้ตัดสิน เป็น King of the Field ที่จะต้องตัดสินเกมส์การแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของไทยที่กำลังบูมในขณะนี้ ผู้เล่นมีความฟิตสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้น เกมส์เร็วขึ้น สรรถภาพทางกายภาพของกรรมการผู้ตัดสินต้องสมบูรณ์เต็มที่ตามมาตรฐาน การตัดสินใจที่ฉับไวบนมาตรฐาน หรือกฎกติกามารยาทที่แม่นยำ มีการทบทวน (Internal audit) เกี่ยวกับคุณภาพของเกมส์ที่จบไปแล้ว มีระบบการควบคุมที่เป็นมาตรฐาน
 •  
 •  - กองเชียร์ แต่ละสโมสร และกองเชียร์ของแต่ละทีม ต้องมีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน มีความเป็นมืออาชีพที่เห็นการเชียร์เป็นการให้กำลังใจนักฟุตบอลของทีมตนเอง ไม่มีการยั่วยุหรือเจตนาที่ไม่ดีต่อทีม หรือกองเชียร์ของคู่ต่อสู้ มีระบบการควบคุม และสั่งการจาก Team Leader ผู้ นำที่มีเจตนคติที่ดีต่อการแข่งขันฟุตบอลที่ว่า ผลการแข่งขันอาจมีชนะแพ้ หรือเสมอกันได้ การกระทบกระทั่งของผู้เล่นหรือการตัดสินที่ผิดพลาดในสายตาของผู้ชมถือว่า เป็นเหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ้นได้
 •  
 •  - ฝ่ายจัดการแข่งขัน ที่ต้องออกแบบ และควบคุมให้เป็นไปตามระบบงานที่เป็นมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการรักษาความปลอดภัยทั่วไปด้วยการป้องกันหรือการ แก้ไขปัญหาเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เขียนไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้ดีมากขึ้นเรื่อยๆ เทียบเท่ามาตรฐานของนานาชาติ
 •  
 •  - สื่อมวลชน จะต้องเป็นกระจกสะท้อนการทำงานของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันฟุตบอล แต่ละแมทซ์ มีการชื่นชม (Recognition) ต่อการทำงานของกลุ่มคนต่างๆ มีการติชม (Comment) หรือคำแนะนำ (Recommendation) ที่มีคุณค่าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายจะได้นำไปปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้ดี ยิ่งๆ ขึ้น

ผมหวังว่าข้อเสนอบางส่วนของผมจะมี ประโยชน์บ้างสำหรับวงการฟุตบอล ท่านอาจมีความเห็นแตกต่างหรือเพิ่มเติมได้ ขอให้กรุณาส่งมาที่ผมได้นะครับ สวัสดีครับ

ขอขอบคุณ

Author

นายแพทย์ ไพศาล จันทรพิทักษ์

ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ (กระดูกและข้อ)

52 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อพึงระวังของยารักษาสิว

6 มิถุนายน 2556 2.070

แนวทางการป้องกันและรักษาสิวจะเริ่มจากการดูแลทั่วไป ได้แก่การล้างหน้าควรใช้สบู่อ่อนๆ ล้างหน้าวันละไม่เกิน 2 ครั้ง ชำระล้างเหงื่อไคล ไขมัน และสิ่งสกปรกออกไปจากผิวหน้า ไม่จำเป็นต้องใช้สบู่ยา

โรคอหิวาต์ที่เกิดจากเชื้อวิบริโอสายพันธุ์ O139 เป็นอย่างไร

7 มิถุนายน 2556 2.007

ระยะฟักตัวของโรคอหิวาต์ที่เกิดจากเชื้อวิบริโอสายพันธุ์ O139 นาน 6-48 ชั่วโมง อาการเกิดขึ้นทันทีทันใด เริ่มต้นด้วยท้องเสียชนิดอุจจาระเป็นน้ำ

ข้อเข่าเทียม

27 สิงหาคม 2556 3.750

อาการปวดเข่าเกิดจากสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหนักเกินไปจึงเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญรักษาหัวเข่าให้ดีพอโดยเมื่อเกิดอาการปวดเข่าควรจะพักผ่อนและหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะทำให้เจ็บปวดมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่ต้องแบกน้ำหนักมากๆ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ