โพสต์ 10 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 2,852 Views

เลือดกำเดาออก

เลือดกำเดาออก

เป็นปัญหาที่พบได้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุสาเหตุอาจเป็นผลจากโรคในจมูกเองหรือโรคที่มีผลทำให้เกิดภาวะเลือดออกง่ายก็เป็นได้ตำแหน่งในจมูกที่มักพบมีเลือดออก ได้แก่ บริเวณส่วนหน้าของผนังกั้นจมูก (Nasal septum)

วิธีปฏิบัติขั้นต้นเมื่อมีเลือดออกจมูก

1.  พยายามตั้งสติ อย่าตื่นเต้นเกินไป

2.  อยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ไม่ร้อน

3.  เอามือบีบที่ปีกจมูก 2 ข้างเข้าหากันให้แน่นแล้วหายใจทางปากประมาณ 5 -10 นาที

4.  ขณะที่เอามือบีบจมูกห้ามเลือดควรอยู่ในท่านั่ง เพื่อไม่ให้เลือดไหลลงคอ

5.  ถ้าเลือดหยุดดีแล้วควรหลีกเลี่ยงการแคะจมูก เพราะจะทำให้เลือดออกอีกได้

6.  ควรพบแพทย์เมื่อ

o  เลือดไม่หยุดจากการบีบจมูก

o  มีเลือดออกซ้ำๆ อีก

ขอขอบคุณ

Author
ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

กล่องเสียง

10 สิงหาคม 2556 7.778

กล่องเสียงเป็นอวัยวะหนึ่งในร่างกายมนุษย์ ซึ่งอยู่ทางด้านหน้าของลำคอ กล่องเสียงนี้จะอยู่ต่อเนื่องมาจากคอหอยและติดอยู่กับส่วนต้นของหลอดลมรวมทั้งตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สัมพันธ์กับรูเปิดของหลอดอาหารด้วย

โรครูมาตอยด์

17 สิงหาคม 2556 3.812

โรครูมาตอยด์ โรครูมาตอยด์ เป็นโรคไขข้ออักเสบเรื้อรังที่ทำให้เกิดอาการปวด บวม และขยับลำบาก ผู้ ป่วยจะมีความสามารถในการเคลื่อนไหวข้อได้จำกัด โรคนี้นอกจากจะทำให้เกิดความเจ็บปวดข้อแล้วยังมีความทุกข์ทรมาน ความพิการ และอาจสูญเสียหน้าที่การทำงานได้

แสงสว่างจากหลอดไฟส่งผลต่อนาฬิกาชีวิต

21 ตุลาคม 2558 7.422

คุณรู้ไหมว่าร่างกายของคุณมีนาฬิกาชีวิตที่คอยควมคุมระบบต่างๆอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อนาฬิกาชีวิต เช่น แสง อากาศ กลิ่น เสียง ถ้าระบบนี้ถูกรบกวนโดยปัจจัยใดก็ตาม เช่นแสงที่สว่างหรือมืดเกินไปอาจทำให้วงจรของร่างกายของเสียคุณสมดุลไป

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ