โพสต์ 14 พ.ค. 58 ปรับปรุง 5 มี.ค. 60 3,106 Views

เรื่องสั้นสถานการณ์สุขภาพ ตอน จม จม จม

Download PDF File

Download PDF File

Download PDF File
Download PDF File

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคเหงือกอักเสบ

15 กุมภาพันธ์ 2557 1.806

โรคเหงือกอักเสบเป็นปฏิกิริยาที่ร่างกายตอบสนองต่อเชื้อโรคที่สะสมรอบๆ ตัวฟัน พบว่าเกือบทุกคนจะเป็นโรคเหงือกอักเสบ อาจมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป โดยปกติเหงือกจะทำหน้าที่ห่อหุ้ม และป้องกันอันตรายให้แก่กระดูกและฟัน โดยมีเอ็นยึดกับรากฟันเอาไว้ ขอบเหงือกที่บริเวณคอฟันจะมีลักษณะบาง ผิวเรียบ ไม่ยึดกับตัวฟัน ทำให้เกิดเป็นร่องเหงือกลึกประมาณ 2-4 มิลลิเมตร ส่วนของเหงือกที่อยู่ต่ำลงมาจะยึดกับกระดูกเบ้าฟัน ส่วนของเหงือกยึดนี้มีความแข็งแรงกว่าเหงือกที่อยู่บริเวณขอบเหงือก และถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่ามีลักษณะขรุขระเล็กน้อย ไม่เรียบเหมือนขอบเหงือก ประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของฟันขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของตัวฟันและอวัยวะที่อยู่รอบๆ

FITNESS กับการออกกำลังกาย ตอนที่ 3

19 กุมภาพันธ์ 2557 1.440

ความฟิตของร่างกาย (PHYSICAL FITNESS) ในทางวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือเวชศาสตร์การกีฬา สำหรับบุคคลหนึ่ง สามารถตรวจสอบหรือทำการวัดเปรียบเทียบกันได้ โดยเป็นผลจากการที่แต่ละท่านดำรงชีวิตประจำวันอย่างไรและที่สำคัญสำหรับเป็นมูลเหตุที่เหนี่ยวนำให้ร่างกายมีการเปลี่ยน

คำแนะนำสำหรับการส่องกล้องข้อเข่า

27 สิงหาคม 2556 2.431

การส่องกล้องข้อเข่าคืออะไร? •เป็นการผ่าตัดเพื่อใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กเพื่อส่องตรวจดูภายในข้อโดยผ่านแผลขนาดเล็ก (ประมาณ 5 มิลลิเมตร) •อุปกรณ์ประกอบไปด้วยกล้องและเลนส์ ซึ่งส่งสัญญาณภาพบนจอโทรทัศน์ ทำให้สามารถเห็น และทำการผ่าตัดผ่านจอโทรทัศน์ได้

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ