โพสต์ 15 ก.พ. 57 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 1,080 Views

เรื่องของซิลิโคน ในศัลยกรรมตกแต่ง

เรื่องของซิลิโคน ในศัลยกรรมตกแต่ง

สารซิลิโคน เป็นสารสังเคราะห์ที่ใช้ในทางวงการแพทย์อย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นสารที่มีปฏิกิริยาต่อร่างกายน้อยมาก สามารถคงอยู่ในร่างกายได้เป็นเวลานานๆ โดยไม่เกิดอันตราย สารซิลิโคนที่นำมาใช้นี้เป็นซิลิโคนที่เป็นของแข็งคงรูป สามารถนำออกจากร่างกายได้ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นต่างจากซิลิโคนเหลว ซึ่งถ้านำมาฉีดบริเวณจมูกและใบหน้าแล้ว ถ้าเกิดปัญหาขึ้นแพทย์ไม่สามารถนำออกมาจากร่างกายได้หมดจะเกิดปัญหาเรื้อรังตามมา

ในทางศัลยกรรมตกแต่งเราใช้ซิลิโคนแข็งมาเสริมจมูก คาง หรือโหนกแก้ม รวมถึงทรวงอก สำหรับซิลิโคนเสริมทรวงอกเราใช้ถึงที่ทำด้วยสารซิลิโคน แต่ภายในอาจบรรจุน้ำเกลือ หรือภายในบรรจุเป็นสารซิลิโคนเหลวเองก็ได้ ชนิดที่เรียกกันทั่วไปว่าวุ้นทั้ง 2 ชนิดนี้ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก สารซิลิโคนเหลวที่บรรจุภายใน ถ้าไม่รั่งก็ไม่สามารถแทรกซึมไปในเนื้อเยื่อของร่างกายยังคงอยู่ภายในถุง จึงสามารถเอาออกได้หมด ไม่เกิดปัญหาในการเอาออกจากร่างกาย

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคตับอักเสบ

2 สิงหาคม 2556 1.439

ตับ (liver) เป็นอวัยวะที่สำคัญมากอวัยวะหนึ่งของร่างกาย หน้าที่ ของตับเริ่มตั้งแต่ขณะที่ยังเป็นทารกอยู่ในครรภ์มารดา ตับทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือดแดง เมื่อเจริญเติบโตขึ้น ตับก็ทำหน้าที่สำคัญมากมายหลายอย่าง

อาการเลือดออกในเข่า

17 กุมภาพันธ์ 2557 1.169

อาการเลือดออกในเข่าคอลัมน์นี้มีแฟนๆเดลินิวส์ที่ติดตามอ่านมากพอสมควร และในขณะเดียวกันก็มีหลายท่านได้ส่งปัญหามาทางอีเมล์เพื่อให้ผมตอบกลับ ผมก็พยายามที่จะตอบให้เกือบทุกรายนะครับ

เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด (ECMO)

17 สิงหาคม 2558 30.211

เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถย้ายไปเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมมากขึ้น และทำให้ผู้ป่วยมีเวลาในการรอเพื่อปลูกถ่ายอวัยวะมากขึ้น

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ