โพสต์ 31 ก.ค. 60 ปรับปรุง 31 ก.ค. 60 34 Views

เยื้อหุ้มสมองอักเสบ (Meningtis)

References: 
1. http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/en/
2. https://th.wikipedia.org/wiki/เยื่อหุมสมองอักเสบ
3. http://odpc12.ddc.moph.go.th/odpc_12/?q=th/news_ODPC12_Songkhla
4. N Health

ขอขอบคุณ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การดูแลฟัน : วัยประถมศึกษา

19 กุมภาพันธ์ 2557 649

เมื่อลูกอายุ 7 ปีขึ้นไป เด็กจะเริ่มเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ เด็กในวัยนี้ จะมีฟันผสมคือ มีทั้งฟันน้ำนม และฟันแท้ จนกระทั่งถึงอายุประมาณ 12 - 13 ปีขึ้นไป จึงจะเหลือเฉพาะฟันแท้ พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรปล่อยปละละเลยให้เป็นภาระของครูและโรงเรียนเป็นอันขาด จึงควรดูแลฟันลูกต่อไปดังนี้

ก้อนที่คอ

5 มิถุนายน 2556 512

การคลำพบก้อนที่คอ เป็นอาการที่พบบ่อยอาการหนึ่งของบริเวณศีรษะ และลำคอ ก้อนเหล่านี้ อาจมีสาเหตุ มาจาก

การออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ตอนที่ 3 (MUSCLE - STRENGTHENING EXERCISE)

19 กุมภาพันธ์ 2557 1.188

เป็นอย่างไรบ้างครับท่านที่ได้มีโอกาสปฏิบัติตามการออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงมากขึ้นด้วยวิธีง่ายๆ สามารถทำเองได้ที่บ้าน และกำลังเป็นที่นิยม และแพทย์ทั่วโลกแนะนำให้ทุกๆ คนได้มีโอกาสบริหารเป็นประจำ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ