โพสต์ 31 ก.ค. 60 ปรับปรุง 31 ก.ค. 60 106 Views

เยื้อหุ้มสมองอักเสบ (Meningtis)

References: 
1. http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/en/
2. https://th.wikipedia.org/wiki/เยื่อหุมสมองอักเสบ
3. http://odpc12.ddc.moph.go.th/odpc_12/?q=th/news_ODPC12_Songkhla
4. N Health

ขอขอบคุณ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

เชื้อไวรัสเอชไอวี

8 สิงหาคม 2556 2.635

เชื้อไวรัสเอชไอวี ตรวจพบครั้งแรกในเลือดของผู้ป่วยชาวคองโกในปี 1959 ปัจจุบันพบว่า เชื้อไวรัสเอชไอวีที่สำคัญ มีเพียงสองชนิด คือ HIV type 1 (HIV-1) และ HIV type 2 (HIV-2) จากการศึกษาจีโนมของไวรัสเอชไอวีทั้งสองชนิด ย้อนหลังไปหลายสิบปี พบว่า HIV-1

โรคหวาดกลัวจากภัยรุนแรง

15 กุมภาพันธ์ 2557 515

โรคหวาดกลัวจากภัยรุนแรง เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นกับคนที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ที่น่าสะพึงกลัว ซึ่งสะเทือนขวัญและคุกคามชีวิตต่อกลุ่มคนอย่างมาก เช่น คนที่รอดชีวิตจากแผ่นดินไหว น้ำท่วม เรือล่มหรือทหารซึ่งรอดชีวิตจากสมรภูมิ เหตุการณ์นั้นมักจะมีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตหลายคน และคนๆ นั้น ก็ได้อยู่ร่วมด้วยได้เห็นคนใกล้ชิดทรมาน หรือเสียชีวิตไปต่อหน้า

ผู้หญิงไม่อยากอ้วนอ่านไว้ เคล็ดลับชะลอวัย ช่วยสลายไขมันส่วนเกินได้อยู่หมัด

2 ตุลาคม 2559 12.604

เมื่อพูดถึงความอ้วน ผู้หญิงทุกคนต้องขยาด แต่น้อยคนนักที่หลีกเลี่ยงได้สำเร็จ เพราะความอ้วนเกิดจากพฤติกรรมส่วนตัวของพวกเราที่ตามใจปากก่อนจะนึกถึงปัญหาสุขภาพ จึงไม่แปลกที่ภาวะน้ำหนักเกินจะเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 60 ประสบปัญหากับภาวะอึดอัดนี้

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ