โพสต์ 8 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 2,331 Views

เมื่อไหร่เราจะสามารถตรวจการได้ยินในเด็กเล็กได้ครับ ภาค II

เมื่อไหร่เราจะสามารถตรวจการได้ยินในเด็กเล็กได้ครับ ภาค II

คราวก่อนเราคุยกันถึงเครื่องมือในการตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กเล็กที่เรียกว่า otoacoustic emissions ไปแล้ว สำหรับวันนี้เราจะคุยกันต่อคือ Program ของการตรวจคัดกรองการได้ยิน (universal new born hearing screening) ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการในโรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

ตามปกติการตรวจคัดกรองการได้ยินด้วยเครื่อง otoacoustic emissions จะทำครั้งแรกเมื่อทารกคลอดใน โรงพยาบาลซึ่งหลักการตรวจก็เพียงแค่ให้ทารกหลับแล้วใส่อุปกรณ์การตรวจเข้าไปในช่องหูเด็ก เครื่องมือดังกล่าวจะอ่านผลออกมาเป็น (ผ่าน) pass หรือ fail (ไม่ผ่าน) โดยใช้เวลาประมาณ 15 -30 วินาที ต่อข้าง ถ้าการตรวจครั้งแรกผ่าน (pass) ผู้ตรวจจะอธิบายถึงผลการตรวจและการติดตามการได้ยินในเด็กให้กับบิดามารดาทราบ (การตรวจผ่านหมายความว่าเซลล์ประสาทในหูชั้นในทำงานเป็นปกติการได้ยินก็น่าจะปกติด้วยแต่ยังต้องติดตามดูพัฒนาการต่อไปเพื่อความมั่นใจ)แต่ถ้าการตรวจครั้งแรกไม่ผ่าน (fail) ผู้ตรวจจะทำการนัดตรวจคัดกรองการได้ยินครั้งต่อไป ตอนฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 คือประมาณ 1 และ 3 เดือน ถ้าตรวจครบ 3 ครั้งแล้วยังไม่ผ่านกุมารแพทย์จะส่งเด็กที่มีปัญหามาตรวจเช็ค การได้ยินระดับก้านสมอง (ABR) เพื่อตรวจหาระดับการได้ยินที่แท้จริงของเด็กต่อไปซึ่งถ้าผิดปกติก็สามารถให้การแก้ไขและฟื้นฟูสมรรถภาพได้ทันที

ขอขอบคุณ

Author
ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

อุปนิสัยในการขับถ่ายที่ดี

22 สิงหาคม 2556 2.917

เพราะ เหตุว่าอุปนิสัย หรือความเคยชินในการขับถ่ายปัสสาวะที่ผิดปกติ จะนำไปสู่การสูญเสียสมรรถภาพในการควบคุมระบบประสาทกระเพาะปัสสาวะ ทำให้การเก็บ และขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติไปด้วย

How much do you know about sexually transmitted diseases (STDs)?

8 สิงหาคม 2556 5.312

After having celebrated the New Year, the “Month of Love” is coming up. In this month we have Valentine’s day the universal day for lovers. When we talk about love and passion, there are other important factors that couples should think about, including

ยาเม็ดคุมกำเนิด

6 มิถุนายน 2556 12.430

เป็นยาที่กินเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ โดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ คือ โปรเจสโตเจนหรือโปรเจสติน ที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนโปรเจสโตโรนตามธรรมชาติ กับฮอร์โมนสังเคราะห์เอสโตรเจน

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ