โพสต์ 7 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 8 มี.ค. 57 1,960 Views

เมื่อลูกหลานติดยาเสพติด

เมื่อลูกหลานติดยาเสพติด

หากท่านเป็นผู้ที่มีลูกหลานติดยาเสพติด ขอแสดงความเสียใจด้วย และขอให้กำลังใจท่านในการแก้ปัญหาอันหนักหน่วงเหล่านี้ ก่อนอื่นท่านต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว อย่าวู่วามว่ากล่าวหรือดุด่าอย่างรุนแรง เพราะผู้ที่ติดยาเสพติดถือว่าเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาทั้งทางร่างกายและจิตใจ โปรดแสดงความเห็นอกเห็นใจในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปแล้ว ชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องอันตรายต่อร่างกาย หากจะเสพต่อไป อนาคตที่จะดับวูบลงไปหากไม่เลิกและถูกจับกุมคุมขัง ทำให้ประวัติด่างพร้อย การทำความเข้าใจกับบุตรหลาน เพื่อให้เกิดการสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาด้วยตนเอง ถือเป็นหัวใจของการรักษาที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ท่านต้องเข้าใจขั้นตอนของการรักษา ตลอดจนอาการทางร่างกายและจิตใจที่จะเกิดขึ้นในระหว่างที่ลูกหรือหลานตั้งใจที่จะรับการรักษา ความร่วมมือกันของผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ของโรงเรียน กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ความร่วมมือกับแพทย์ผู้รักษา ตลอดจนกำลังใจจากผู้ที่ใกล้ชิดในบ้านเดียวกัน จะเป็นตัวเสริมให้เกิดความตั้งใจและมีความมุมานะที่จะเลิกยาเสพติดอย่างได้ผล การให้ความใกล้ชิดเพิ่มขึ้นระหว่างพ่อแม่ลูก และพี่ๆ น้องๆ ของผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนการวิเคราะห์จากตัวท่านถึงสาเหตุทางสภาพแวดล้อม ที่อาจจะเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้บ้าน หรืออาจมีคนชักนำอยู่บริเวณนั้นๆ ถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นด้วย ก็อาจจะเป็นการยากที่ทำให้เลิกยาเสพติดได้
 
ปัญหาต่างๆ ย่อมมีหนทางแก้ไขเสมอ ขอให้ร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจังและจริงใจ ความสำเร็จสมหวังในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดย่อมเกิดได้อย่างไม่ยากเย็น และที่สำคัญ บุตรหลานของท่านกำลังจะมีอนาคตที่ดีกลับมาใหม่

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ศัลยแพทย์กระดูกสันหลังทำไมต้องเฉพาะทาง

3 สิงหาคม 2556 2.080

ดังที่ทราบกันว่าปัญหาของการผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้วมีผู้ป่วยอยู่จำนวนหนึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดซ้ำหรือการผ่าตัดกระดูกสันหลังครั้งที่ 1 ไม่ทำให้อาการปวดของผู้ป่วยดีขึ้นจึงเป็นเหตุที่จำเป็นต้องมีศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการทำผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ประสาทหูเทียม…จะให้ใครใช้ดีล่ะครับ!! (ตอนที่ 1)

8 สิงหาคม 2556 1.372

เราเคยคุยกันไปถึงเรื่องการตรวจการได้ยินในเด็กแรกเกิดไปแล้ว ในตอนก่อนๆสำหรับท่านที่ติดตามอ่านคงจะทราบว่า เมื่อเกิดปัญหาพบว่าเด็กแรกเกิดที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติทางการได้ยิน เราจำเป็นจะต้องให้การรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation)

เชื้อเลปโตสไปรา (leptospira)

16 กุมภาพันธ์ 2557 1.486

เชื้อเลปโตสไปรา (leptospira) เป็นสาเหตุของโรคฉี่หนูในคนและสัตว์ โรคฉี่หนู หรือเลปโตสไปโรซิส (leptospirosis) เป็นโรคหนึ่งในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 ผู้ป่วยจะมีไข้ ปวดศีรษะ หนาวสั่น

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ