โพสต์ 7 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 8 มี.ค. 57 2,166 Views

เมื่อลูกหลานติดยาเสพติด

เมื่อลูกหลานติดยาเสพติด

หากท่านเป็นผู้ที่มีลูกหลานติดยาเสพติด ขอแสดงความเสียใจด้วย และขอให้กำลังใจท่านในการแก้ปัญหาอันหนักหน่วงเหล่านี้ ก่อนอื่นท่านต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว อย่าวู่วามว่ากล่าวหรือดุด่าอย่างรุนแรง เพราะผู้ที่ติดยาเสพติดถือว่าเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาทั้งทางร่างกายและจิตใจ โปรดแสดงความเห็นอกเห็นใจในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปแล้ว ชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องอันตรายต่อร่างกาย หากจะเสพต่อไป อนาคตที่จะดับวูบลงไปหากไม่เลิกและถูกจับกุมคุมขัง ทำให้ประวัติด่างพร้อย การทำความเข้าใจกับบุตรหลาน เพื่อให้เกิดการสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาด้วยตนเอง ถือเป็นหัวใจของการรักษาที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ท่านต้องเข้าใจขั้นตอนของการรักษา ตลอดจนอาการทางร่างกายและจิตใจที่จะเกิดขึ้นในระหว่างที่ลูกหรือหลานตั้งใจที่จะรับการรักษา ความร่วมมือกันของผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ของโรงเรียน กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ความร่วมมือกับแพทย์ผู้รักษา ตลอดจนกำลังใจจากผู้ที่ใกล้ชิดในบ้านเดียวกัน จะเป็นตัวเสริมให้เกิดความตั้งใจและมีความมุมานะที่จะเลิกยาเสพติดอย่างได้ผล การให้ความใกล้ชิดเพิ่มขึ้นระหว่างพ่อแม่ลูก และพี่ๆ น้องๆ ของผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนการวิเคราะห์จากตัวท่านถึงสาเหตุทางสภาพแวดล้อม ที่อาจจะเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้บ้าน หรืออาจมีคนชักนำอยู่บริเวณนั้นๆ ถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นด้วย ก็อาจจะเป็นการยากที่ทำให้เลิกยาเสพติดได้
 
ปัญหาต่างๆ ย่อมมีหนทางแก้ไขเสมอ ขอให้ร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจังและจริงใจ ความสำเร็จสมหวังในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดย่อมเกิดได้อย่างไม่ยากเย็น และที่สำคัญ บุตรหลานของท่านกำลังจะมีอนาคตที่ดีกลับมาใหม่

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

เคล็ดลับสำหรับสาวๆ ที่อยากจะมีหุ่นเพรียวสวย...และแข็งแรง

17 กุมภาพันธ์ 2557 1.869

หุ่นสวย ผอมเพรียว ใส่เสื้อผ้าดูดีเป็นสิ่งสำคัญที่หญิงสาวทุกคนฝันใฝ่อยากให้เป็น และหากมีไขมันพอกพูนเกิดขึ้นตามหน้าท้องหรือสะโพก จะเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลของคุณผู้หญิงเป็นอย่างมาก จึงต้องสรรหาวิธีการลดไขมันส่วนเกินออกจาร่างกายในหลายรูปแบบ

วิธีทำสมาธิย่อ ๆ

15 กุมภาพันธ์ 2557 1.291

วิธีทำสมาธิย่อ ๆ การทำสมาธิโดยทั่วไปควรอยู่ในที่สงบจากเสียง หรือจากบุคคล รบกวนทั้งหลาย อาจใช้วิธีนั่งขัดสมาธิ เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ตั้งตัวตรง หรืออาจใช้วิธีนั่งพับเพียบก็สุดแต่ความพอใจ ในผู้ที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่า

Proton-pump Inhibitors (PPIs)

17 กุมภาพันธ์ 2557 10.968

จากชีวิตประจำวันที่ต้องเร่งรีบ และแข่งขันกับเวลา คนไทยจึงเลือกที่จะงดรับประทานอาหารบางมื้อ หรือ รับประทานนอกเวลาปกติ ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการมีภาวะแผลในกระเพาะอาหาร โรคกระเพาะอาหารอักเสบที่ค่อนข้างสูง หรือที่คนทั่วไปมักจะมีอาการที่เรียกว่า หิวก้อปวด

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ