โพสต์ 17 ก.พ. 57 ปรับปรุง 9 มิ.ย. 57 1,690 Views

เมื่อมาฝากครรภ์

เมื่อมาฝากครรภ์

การฝากครรภ์จะช่วยลดอัตราการตายของทารกจากการคลอดลงได้ 75 เปอร์เซนต์ การขาดความร่วมมือในการฝากครรภ์นั้นส่วนใหญ่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์มองไม่เห็นความสำคัญของการฝากครรภ์นั่นเอง การฝากครรภ์เป็นขบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถแก้ไขสภาวะผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นแก่ทั้งตัวแม่และทารกในครรภ์ ในขบวนการฝากครรภ์จะมีการชั่งน้ำหนักเพื่อดูสภาพโภชนาการและการบวมของคุณแม่ การตรวจปัสสาวะเพื่อดูปริมาณไข่ขาวและน้ำตาลที่อาจจะออกมาในปัสสาวะ การวัดความดันโลหิตตลอดจนตรวจดูระบบต่างๆ ของคุณแม่ หรือไม่ก็ตรวจดูระบบทางเดินในหายใจ ดูว่าเป็นหวัด เป็นไข้ หรือไม่ รวมทั้งระบบทางเดินอาหาร ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบอื่นๆ ในขณะเดียวกันก็จะตรวจดูความเป็นไปของทารกว่า มีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์หรือไม่ การวัดขนาดมดลูก การตรวจท่าของทารกในครรภ์ การฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ ถ้าจำเป็นอาจจะต้องใช้การตรวจพิเศษ เช่น การตรวจบันทึกภาพการทำงานของหัวใจทารก การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การวัดการไหลเวียนโลหิตของทารกและอื่นๆ จุดประสงค์ก็เพื่อให้การตั้งครรภ์ดำเนินไปอย่างปกติจนครบกำหนดการคลอด

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

เชื้อสเตร็ปโตคอคคัส Group B

1 สิงหาคม 2556 1.980

กรณีดารานักแสดงชื่อดัง ที่ติดเชื้อแบคทีเรียทำให้แขนขาไม่มีเรี่ยวแรงเป็นเวลากว่า 10 วัน ผู้ป่วยได้มาพบแพทย์ด้วยอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย หลังจากที่เล่นสควอชเป็นเวลานาน จากนั้นอาการรุนแรงมากขึ้น มีอาการปวดตามข้อ สะโพก ข้อเท้า ข้อมือ และมีอาการแขน ขา

อัลตราซาวด์ ระบบทางเดินปัสสาวะ

21 สิงหาคม 2556 1.662

เป็นการตรวจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อตรวจดูลักษณะของทางเดินปัสสาวะ สามารถให้ข้อมูลได้ใกล้เคียงกับภาพเอ็กซเรย์ที่ฉีดสารทึบแสงเข้าเส้นเลือด แต่การตรวจด้วยอัลตราซาวน์ไม่ต้องฉีดสารทึบแสงเข้าเส้นเลือด และไม่มีอันตรายใด ๆ

โรคจิต : (อาการ)

15 กุมภาพันธ์ 2557 1.496

โรคจิตคือ โรคที่มีอาการแสดงให้เห็นว่า ผู้นั้นไม่ได้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้อาจมีได้ตั้งแต่มีอาการน้อยๆ เห็นได้ไม่ชัดเจน หรือมีอาการหนักๆ โดยมีพฤติกรรมแปลกๆ ที่คนปกติไม่กระทำกัน

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ