โพสต์ 17 ก.พ. 57 ปรับปรุง 9 มิ.ย. 57 1,833 Views

เมื่อมาฝากครรภ์

เมื่อมาฝากครรภ์

การฝากครรภ์จะช่วยลดอัตราการตายของทารกจากการคลอดลงได้ 75 เปอร์เซนต์ การขาดความร่วมมือในการฝากครรภ์นั้นส่วนใหญ่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์มองไม่เห็นความสำคัญของการฝากครรภ์นั่นเอง การฝากครรภ์เป็นขบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถแก้ไขสภาวะผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นแก่ทั้งตัวแม่และทารกในครรภ์ ในขบวนการฝากครรภ์จะมีการชั่งน้ำหนักเพื่อดูสภาพโภชนาการและการบวมของคุณแม่ การตรวจปัสสาวะเพื่อดูปริมาณไข่ขาวและน้ำตาลที่อาจจะออกมาในปัสสาวะ การวัดความดันโลหิตตลอดจนตรวจดูระบบต่างๆ ของคุณแม่ หรือไม่ก็ตรวจดูระบบทางเดินในหายใจ ดูว่าเป็นหวัด เป็นไข้ หรือไม่ รวมทั้งระบบทางเดินอาหาร ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบอื่นๆ ในขณะเดียวกันก็จะตรวจดูความเป็นไปของทารกว่า มีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์หรือไม่ การวัดขนาดมดลูก การตรวจท่าของทารกในครรภ์ การฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ ถ้าจำเป็นอาจจะต้องใช้การตรวจพิเศษ เช่น การตรวจบันทึกภาพการทำงานของหัวใจทารก การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การวัดการไหลเวียนโลหิตของทารกและอื่นๆ จุดประสงค์ก็เพื่อให้การตั้งครรภ์ดำเนินไปอย่างปกติจนครบกำหนดการคลอด

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การเริ่มต้นชีวิตสมรส

17 กุมภาพันธ์ 2557 850

ทุกท่านคงอยากที่จะมีชีวิตสมรสที่ราบรื่น มีความสุข มีความเข้าใจซึ่งกันและกันไปตลอด ไม่มีความทุกข์ ไม่อยากให้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันรุนแรง ถึงขนาดมีการหันหลังให้กันและกัน จนในที่สุดก็ต้องหย่าร้างกันไป ซึ่งสามารถพบเห็นได้มากมายในปัจจุบัน

Stem Cell เม็ดเลือดคืออะไร?

24 กันยายน 2556 1.440

มนุษย์ เราทุกคนต้องมีเลือดอยู่ในร่างกาย มีจำนวนและชนิดของเซลล์เม็ดเลือดมากมายในเลือด เซลล์เม็ดเลือดทุกเซลล์มีกำเนิดมาจากเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดที่สร้างและ ผลิตในไขกระดูก โดยทั่วไปในทางปฏิบัติ เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดมักจะถูกเรียกว่า เซลล์ต้นกำเนิด

วิธีการเลือกรองเท้า

27 กันยายน 2556 2.847

ปัญหาของสุขภาพเท้าในประเทศไทยยังไม่มีมากเหมือนในต่างประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา มีผู้รวบรวมสถิติไว้ว่า แต่ละปีค่าใช้จ่ายในการรักษาปัญหาของเท้า ที่เกี่ยวข้องกับการใส่รองเท้าไม่เหมาะสม มีถึง 2000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 50,000 ล้านบาท

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ