โพสต์ 17 ก.พ. 57 ปรับปรุง 9 มิ.ย. 57 1,573 Views

เมื่อมาฝากครรภ์

เมื่อมาฝากครรภ์

การฝากครรภ์จะช่วยลดอัตราการตายของทารกจากการคลอดลงได้ 75 เปอร์เซนต์ การขาดความร่วมมือในการฝากครรภ์นั้นส่วนใหญ่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์มองไม่เห็นความสำคัญของการฝากครรภ์นั่นเอง การฝากครรภ์เป็นขบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถแก้ไขสภาวะผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นแก่ทั้งตัวแม่และทารกในครรภ์ ในขบวนการฝากครรภ์จะมีการชั่งน้ำหนักเพื่อดูสภาพโภชนาการและการบวมของคุณแม่ การตรวจปัสสาวะเพื่อดูปริมาณไข่ขาวและน้ำตาลที่อาจจะออกมาในปัสสาวะ การวัดความดันโลหิตตลอดจนตรวจดูระบบต่างๆ ของคุณแม่ หรือไม่ก็ตรวจดูระบบทางเดินในหายใจ ดูว่าเป็นหวัด เป็นไข้ หรือไม่ รวมทั้งระบบทางเดินอาหาร ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบอื่นๆ ในขณะเดียวกันก็จะตรวจดูความเป็นไปของทารกว่า มีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์หรือไม่ การวัดขนาดมดลูก การตรวจท่าของทารกในครรภ์ การฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ ถ้าจำเป็นอาจจะต้องใช้การตรวจพิเศษ เช่น การตรวจบันทึกภาพการทำงานของหัวใจทารก การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การวัดการไหลเวียนโลหิตของทารกและอื่นๆ จุดประสงค์ก็เพื่อให้การตั้งครรภ์ดำเนินไปอย่างปกติจนครบกำหนดการคลอด

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

12 ข้อที่คุณต้องรู้ก่อนใช้ยา

6 มิถุนายน 2556 784

12 ข้อที่คุณต้องรู้ก่อนใช้ยา บางคนมองว่าการกินยาเป็นเรื่องเล็ก กินออกจะบ่อย แล้วการกินนั้นคุณแน่ใจหรือเปล่าคะว่า กินได้ถูกต้องแล้ว และรู้ไหมว่าหากคุณกินยาผิดวิธี ผิดขนาด อาจทำให้ผลการรักษาไม่ดีเท่าที่ควร

ข้อแพลง

27 สิงหาคม 2556 1.577

ข้อต่าง ๆ ของคนเรามีโอกาสเกิดการแพลงได้ทั้งสิ้น เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจน ขอยกตัวอย่างข้อเท้าแพลง แต่หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของทุกข้อต่อที่แพลงจะคล้าย ๆ กัน

ทดสอบความฟิต ด้วยการวิ่ง 12 นาที (คูเปอร์เทสต์ – Cooper~s test)

19 กุมภาพันธ์ 2557 1.476

นพ.เคนเนทธ์ คูเปอร์ (DR. KENNETH COOPER) เป็นผู้อำนวยการศูนย์แอโรบิค เซ็นเตอร์ (Aerobic Center) ที่เมืองดัลลัส มลรัฐเทกซัส (บ้านเดียวกับท่านประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู บุช ของสหรัฐอเมริกา) ที่ผู้คนทั่วโลกรู้จักดีเกี่ยวกับงานศึกษาวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ