โพสต์ 27 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 11,329 Views

เมื่อท่านถูกเข้าเฝือก

เมื่อท่านถูกเข้าเฝือก 

เพื่อให้ท่านมีความรู้ที่ถูกต้อง และเพื่อป้องกันไม่ให้มีอาการแทรกซ้อนจากการเข้าเฝือก ขอแนะนำข้อควรทราบและปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. เฝือกที่ใช้ในปัจจุบันที่นิยมมี 2 ชนิด คือเฝือกปูน และเฝือกไฟเบอร์กลาส แพทย์ส่วนใหญ่ยังนิยมใช้เฝือกปูน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีได้รับอุบัติเหตุใหม่ๆ มีเลือดออกทำให้บวมมาก อาจต้องนัดคนไข้มาเปลี่ยนเฝือกภายใน 1-2 สัปดาห์ จะทำให้ประหยัดกว่าการใช้ไฟเบอร์กลาส ซึ่งมีราคาแพงกว่าและแพทย์ส่วนใหญ่ จะใช้ไฟเบอร์กลาสกรณีที่บวมไม่มากและในกรณีที่จะใส่นานๆ ไฟเบอร์กลาสมีข้อดีที่โดนน้ำจะไม่ยุ่ยง่ายเหมือนเฝือกปูน
2. การใส่เฝือกมีจุดประสงค์เพื่อให้ร่างกายส่วนนั้นๆ โดยเฉพาะกระดูกที่หักอยู่นิ่งๆ ดังนั้นระหว่างที่ใส่เฝือกอยู่ถ้าหากเฝือกหลวมเพราะร่างกายส่วนที่เข้าเฝือก ยุบบวมลง จะมีผลทำให้กระดูกที่หักเคลื่อนที่ได้ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนเฝือกเป็นระยะๆ จนกว่ากระดูกจะติดกันดี โดยทั่วไปเฝือกที่ใส่ครั้งแรกจะต้องเปลี่ยนภายใน 1-2 สัปดาห์
3. หลังใส่เฝือกควรยกส่วนปลายเฝือก ให้สูงขึ้นกว่าส่วนอื่นๆ เพื่อให้การไหลเวียนของเลือดกลับสู่หัวใจดีขึ้น ปลายมือปลายเท้าจะได้ไม่บวมมาก
4. ภายหลังใส่เฝือก ถ้าปลายมือปลายเท้าบวมมากจนปวดหรือชาตลอดเวลา ขยับปลายนิ้วมือนิ้วเท้าไม่ได้หรือบางทีปลายนิ้วเขียวคล้ำเพราะการไหลเวียน ของเลือดไม่ดี ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อพิจารณาแก้ไขทันที
5. หลังใส่เฝือก ถ้าเฝือกหักหรือยุ่ยเพราะโดนน้ำจะต้องรีบมาหาแพทย์ แม้ว่าจะยังไม่ถึงกำหนดนัดก็ตามเนื่องจากอากาศร้อนและชื้น การใส่เฝือกจะทำให้มีอาการคัน เหม็นกลิ่นเหงื่อที่ออกมาอยู่ในเฝือก ไม่ ควรเอาไม้หรือโลหะสอดเข้าไปภายในเฝือกเพื่อจะลดอาการคัน บางครั้งจะทำให้เกิดแผลบริเวณผิวหนังภายในได้

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยทางพันธุกรรมเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก

27 สิงหาคม 2556 3.306

ช่วงนี้งานวิจัยเกี่ยวกับไข้หวัดนกออก มามากเหลือเกินครับ ล้วนน่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง มีอยู่เรื่องหนึ่งที่พูดถึงปัจจัยทางพันธุกรรมว่าเกี่ยวกับการกับติดเชื้อ ไวรัสไข้หวัดนก อันนี้ฟังแล้วต้องตามไปดูผลการวิจัยเลยล่ะครับ

หูชั้นกลางอักเสบ

28 สิงหาคม 2556 3.034

การอักเสบของหูชั้นกลางเกิดขึ้นได้บ่อยในเด็กซึ่งมักจะเป็นผลจากการอักเสบของทางเดินหายใจส่วนบนแล้วลามมายังหูการสังเกตหรือคอยติดตามดูอาการจะช่วยให้เราสามารถนำเด็กมาพบแพทย์ได้เร็วขึ้น โดยเด็กมักจะบ่นปวดหู , หูอื้อ มีไข้ขึ้น ภายหลังจากเป็นหวัดไอมาได้สามสี่วัน

โรคลมแดด

7 มิถุนายน 2556 2.163

โรคลมแดด นับวันอุณหภูมิโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะนี้สภาพอากาศในประเทศไทยร้อนจัดกว่าทุกปี ทำให้ประชาชนมีความเสี่ยงในการเจ็บป่วยหลายโรค

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ