โพสต์ 8 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 2,848 Views

เนื้องอกในกล่องเสียง

เนื้องอกในกล่องเสียง

เป็นเนื้องอกชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่มะเร็งและเกิดอยู่ภายในกล่องเสียงโดยเฉพาะที่บริเวณสายเสียงเชื่อกันว่าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสบางชนิดที่ในบริเวณกล่องเสียงเองในผู้ป่วยเด็กนั้นอาจจะติดเชื้อจากตอนคลอดออกจากช่องคลอดของมารดาที่มีเชื้อไวรัสชนิดนี้อยู่ในช่องคลอดได้ซึ่งในขณะคลอดนั้นทารกอาจสำลักเอาน้ำคร่ำหรือเลือดที่มีเชื้อไวรัสนี้ปะปนอยู่ลงไปในคอและกล่องเสียงได้ อาการของเนื้องอกชนิดนี้คือเสียงแหบและถ้าเนื้องอกมีขนาดใหญ่ขึ้นอาจทำให้ทางเดินหายใจส่วนต้นอุดตันหรือตีบแคบลงทำให้มีอากาศหายใจไม่พอเหนื่อยหอบได้ เมื่อทำการตรวจร่างกายจะพบก้อนเนื้องอกลักษณะคล้ายพวงองุ่น (grape-like) อยู่ภายในกล่องเสียงซึ่งการตรวจด้วยไม้กดลิ้นธรรมดาจะไม่สามารถเห็นได้ถึงกล่องเสียงจำเป็นต้องใช้กระจกที่ใช้เฉพาะในการตรวจกล่องเสียงหรือใช้วิธีการส่องกล้องดูภายในกล่องเสียง

ส่วนการรักษานั้น คือการตัดเอาเนื้องอกออกไป ซึ่งต้องทำภายใต้การดมยาสลบและการผ่าตัดจะดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ผลการรักษาพบว่ามักจะกลับมาเป็นซ้ำได้อีก โดยเฉพาะในรายที่เป็นตั้งแต่เด็กมักจะกลับมาเป็นซ้ำได้บ่อยกว่าในรายที่เพิ่งเป็นตอนโต

โรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่ไม่ได้รับการักษา เนื้องอกจะโตขึ้นเรื่อยๆภาวะเสียงแหบจะเป็นมากขึ้นและก้อนเนื้ออาจอุดตันทางเดินหายใจทำให้เหนื่อยหอบหายใจไม่ออกได้และเนื้องอกอาจลุกลามไปที่หลอดลมและปอดได้ด้วยส่วนโรคแทรกในกรณีที่ได้รับการรักษานั้นก็คือพังผืดหรือแผลเป็นที่อาจเกิดขึ้นได้ภายใน
กล่องเสียง (บริเวณที่เคยได้รับการตัดเนื้องอกออกไป)

ข้อแนะนำสำหรับหญิงตั้งครรภ์ คือควรฝากครรภ์และรับการตรวจเป็นประจำตามที่สูตินารีแพทย์นัดและถ้าแพทย์พบว่ามารดามีหูดบางชนิดอยู่ที่บริเวณอวัยวะภายในแพทย์จะแนะนำให้คลอดด้วยวิธีการผ่าตัดแทนการคลอดตามธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการที่ทารกจะสัมผัสกับหูดเหล่านั้นในขณะคลอด

หมายเหตุ ขณะนี้มียาที่ใช้ฉีดเข้าที่เนื้อเยื่อบริเวณกล่องเสียงเพื่อลดอัตราการกลับมาเป็นซ้ำของเนื้องอกชนิดนี้แต่ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาทดลองในต่างประเทศ

ขอขอบคุณ

Author
ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก

3 สิงหาคม 2556 2.650

การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก เป็นเทคโนโลยีในการผ่าตัดที่เริ่มได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันสาเหตุเนื่องจากเราต้องการให้ผู้ป่วยมีการพักฟื้นให้สั้นที่สุดและกลับไปทำงานได้เร็วที่สุด โดยหลักการผ่าตัดแบบแผลเล็กการผ่าตัดเข้าไปจะต้องเปิดแผลเท่าที่จำเป็น

การเอาชิ้นเนื้อจากเต้านมไปตรวจ

25 กันยายน 2556 9.468

ในกรณีที่แพทย์ตรวจพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นที่เต้านม ซึ่งอาจเป็นไปได้ใน 3 กรณีดังนี้คือ

7 ข้อควรรู้เกี่ยวกับ “ครรภ์เป็นพิษ”

18 มีนาคม 2556 3.766

เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หลายๆ ท่านคงจะได้อ่านข่าวกันแล้ว เกี่ยวกับนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังรายหนึ่ง มีภาวะครรภ์เป็นพิษอย่างรุนแรง ช๊อกหมดสติ ต้องคลอดก่อนกำหนด รวมถึงมีภาวะเลือดออกในสมอง จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดสมอง ต้องติดตามอาการกันวันต่อวัน

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ