โพสต์ 10 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 2,650 Views

เนื้องอกของสายเสียง

เนื้องอกของสายเสียงคือ 

การมีก้อนเนื้อที่ไม่ร้ายแรงอยู่บนสายเสียงซึ่งจะมีผลทำให้เกิดภาวะเสียงแหบได้ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้เสียงผิดวิธีมีการตะเบ็งตะโกนพูดนานๆ เค้นเสียงร้องเพลงนานๆ สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อสายเสียงจนกระทั่งเกิดเนื้องอกขึ้นมาได้ บางครั้งอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสได้

เนื้องอกบางชนิดเกิดที่สายเสียงทั้ง 2 ข้าง พร้อมๆกัน บางชนิดเกิดที่สายเสียงเพียง 1ข้างโดยทั่วไปมักเกิดที่ตำแหน่งค่อนไปทางด้านหน้าของสายเสียงผู้ป่วยมักไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆ ที่คอ

วิธีการรักษา

เนื้องอกบางชนิดสามารถรักษาได้ด้วยยา แต่บางชนิดก็ต้องใช้วิธีการผ่าตัดรวมทั้งให้มีการฝึกพูด(Speech therapy) เพื่อให้ออกเสียงได้ถูกต้องและป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำอีกซึ่งวิธีการผ่าตัดใช้วธีดมยาสลบและสอดเครื่องมือผ่านเข้าไปทางช่องปากเพื่อไปยังกล่องเสียง และผ่าตัดภายใต้การดูด้วยกล้องจุลทรรศน์เพราะฉะนั้นผู้ป่วยจะไม่มีแผลที่ผิวหนังเลยส่วนแผลผ่าตัดที่บริเวณเนื้องอกก็จะมีขนาดเล็กมากเสียเลือดน้อยหลังผ่าตัดอาจรู้สึกเจ็บในคอบ้างแต่ไม่รุนแรงบริเวณที่ผ่าตัดอาจมีการบวมได้บ้างทำให้เสียงอาจแหบมากขึ้นได้ในช่วงแรกๆหลังผ่าตัด (เสียงจะแหบเพียงชั่วคราว)โดยส่วนมากจะอยู่โรงพยาบาลประมาณ 1-2 วัน รับประทานอาหารได้ตามปกติแต่ควรงดอาหารที่ร้อนจัด งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และงดการสูบบุหรี่

กรณีที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดนั้น หลังผ่าตัดต้องพักการใช้เสียงและต้องฝึกการพูด รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งเพราะถ้าไม่ปฏิบัติตามแล้วอาจทำให้กลับมาเป็นโรคนี้ซ้ำได้อีก

ขอขอบคุณ

Author
ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

กาฬโรคปอด

2 สิงหาคม 2556 3.332

กาฬโรคปอด กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกเอกสารชี้แจงให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับโรคกาฬโรคปอด (pneumonic plague) ที่มีการระบาดอยู่ที่มณฑลชิงไห่ ประเทศจีน ขณะนี้ โดยชี้แจงว่าประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก

น้ำหนักตัวที่เหมาะสม

5 มิถุนายน 2556 2.945

ก่อนที่ท่านจะต้องเริ่มขบวนการควบคุมน้ำหนักตัว ท่านควรจะทราบน้ำหนักตัวที่เหมาะสมของท่านก่อนว่าควรจะเป็นเท่าใด บางท่านอาจจะใช้สูตรง่ายๆเช่น

วงจรการติดต่อข้ามชนิดสัตว์ (cross-species infection)

1 สิงหาคม 2556 2.396

วงจรการติดต่อข้ามชนิดสัตว์ (cross-species infection) ของเชื้อไข้ไวรัสหวัดนก ตามปกติในสัตว์ปีกจะพบการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด H1-H15 และ N1-9 ซึ่ง H และ N สามารถจับคู่ผสมกัน แต่ชนิดที่ก่อให้เกิดโรคค่อนข้างจะจำกัด

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ