โพสต์ 10 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 2,830 Views

เนื้องอกของสายเสียง

เนื้องอกของสายเสียงคือ 

การมีก้อนเนื้อที่ไม่ร้ายแรงอยู่บนสายเสียงซึ่งจะมีผลทำให้เกิดภาวะเสียงแหบได้ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้เสียงผิดวิธีมีการตะเบ็งตะโกนพูดนานๆ เค้นเสียงร้องเพลงนานๆ สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อสายเสียงจนกระทั่งเกิดเนื้องอกขึ้นมาได้ บางครั้งอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสได้

เนื้องอกบางชนิดเกิดที่สายเสียงทั้ง 2 ข้าง พร้อมๆกัน บางชนิดเกิดที่สายเสียงเพียง 1ข้างโดยทั่วไปมักเกิดที่ตำแหน่งค่อนไปทางด้านหน้าของสายเสียงผู้ป่วยมักไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆ ที่คอ

วิธีการรักษา

เนื้องอกบางชนิดสามารถรักษาได้ด้วยยา แต่บางชนิดก็ต้องใช้วิธีการผ่าตัดรวมทั้งให้มีการฝึกพูด(Speech therapy) เพื่อให้ออกเสียงได้ถูกต้องและป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำอีกซึ่งวิธีการผ่าตัดใช้วธีดมยาสลบและสอดเครื่องมือผ่านเข้าไปทางช่องปากเพื่อไปยังกล่องเสียง และผ่าตัดภายใต้การดูด้วยกล้องจุลทรรศน์เพราะฉะนั้นผู้ป่วยจะไม่มีแผลที่ผิวหนังเลยส่วนแผลผ่าตัดที่บริเวณเนื้องอกก็จะมีขนาดเล็กมากเสียเลือดน้อยหลังผ่าตัดอาจรู้สึกเจ็บในคอบ้างแต่ไม่รุนแรงบริเวณที่ผ่าตัดอาจมีการบวมได้บ้างทำให้เสียงอาจแหบมากขึ้นได้ในช่วงแรกๆหลังผ่าตัด (เสียงจะแหบเพียงชั่วคราว)โดยส่วนมากจะอยู่โรงพยาบาลประมาณ 1-2 วัน รับประทานอาหารได้ตามปกติแต่ควรงดอาหารที่ร้อนจัด งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และงดการสูบบุหรี่

กรณีที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดนั้น หลังผ่าตัดต้องพักการใช้เสียงและต้องฝึกการพูด รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งเพราะถ้าไม่ปฏิบัติตามแล้วอาจทำให้กลับมาเป็นโรคนี้ซ้ำได้อีก

ขอขอบคุณ

Author
ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

มะเร็งปากมดลูก

8 มีนาคม 2556 6.421

มะเร็งปากมดลูก Cervical Cancer พบมากเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย ภัยร้ายแอบแฝง ฝันร้ายของผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ คุณทราบหรือไม่ มะเร็งร้ายกำลังคุกคามคุณอยู่ ฝันร้ายที่กลายเป็นจริง มะเร็งร้าย ภัยแอบแฝง กำลังคุกคามชีวิตคุณ?

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปนเปื้อน

5 มิถุนายน 2556 3.916

เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2546 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าวพบอาหารนำเข้าจากต่างประเทศปนเปื้อนหลายรายการ

ภาวะหัวแม่เท้าเอียง Hallux Valgus หรือ Bunion

3 สิงหาคม 2556 9.196

เป็นภาวะความผิดรูปของนิ้วหัวแม่เท้าที่ส่วนปลายเอียงออกด้านนอกเข้าหานิ้วชี้และโคนนิ้วหัวแม่เท้าเอียงเข้าด้านในแยกออกจากนิ้วอื่นทำให้ปลายเท้าแบนกว้างขึ้น เมื่อเป็นมากขึ้นปลายนิ้วหัวแม่เท้าจะซ้อนใต้นิ้วเท้า

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ