โพสต์ 27 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 3,283 Views

เชื้อไวรัสไข้หวัดนก

เชื้อไวรัสไข้หวัดนก

สวัสดีครับ

ข่าวใหญ่มาแล้วครับ หวัดนกโผล่ที่พิษณุโลก ผลแล็บยืนยัน พบเชื้อในเป็ดไล่ทุ่ง

ทางการโดยกรมปศุสัตว์จึงต้องดำเนินมาตราการทันทีครับ สั่งคุมเข้มรัศมี 5 ก.ม. กำหนด 60 วันต่อ

จากนี้เป็นช่วงเฝ้าระวังพิเศษ ว่า ไปแล้วบ้านเราก็ผ่านมากว่า 166 วันที่ตรวจไม่พบเชื้อไข้หวัดนก มาเจอ

คราวนี้ทางการได้ทำลายเป็ดไปแล้ว 2,100 ตัว ตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค ที่ผ่านมาครับ ภายหลังได้รับ

รายงานมีสัตว์ล้มตาย และป่วยเกิน 5% ในเวลา 2 วัน ก็เข้าหลักเกณฑ์ในการเข้าสืบสวนโรค

วิธีที่ดีก็คือการเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกในรัศมี 5 ก.ม. นำมาตรวจสอบในห้องปฏิบัติการทั้งหมดถือว่าเป็น

มาตรการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งครับ

เชื้อไวรัสไข้หวัดนกครั้งใหม่นี้เกิดขึ้นในเป็ดครับ สันนิษฐานว่าเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายถิ่นของนก

หรือนกที่บินมาจากที่อื่นเพิ่มเติม และอีกสาเหตุที่สำคัญคือ ช่วงที่ผ่านมาการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งยังมีอยู่

โดยเป็นฝูงที่ไม่ได้เข้าโรงเรือน 100% การเลี้ยงในพื้นที่โล่งจะมีความเสี่ยงติดเชื้อสูง

ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุข แม้ ว่ายังไม่พบการติดเชื้อในคน แต่ที่ผ่านมาก็มีการส่งสารคัด

หลั่งของผู้ที่มีอาการต้องสงสัยมาตรวจโดยตลอด ครับ สถานการ์การระบาดของเชื้อไข้หวัดนกซ้ำใน

ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซียไม่น่าไว้วางใจ นักวิชาการคาดว่าการระบาดของเชื้อไข้หวัดนก จะกลาย

เป็นโรคประจำถิ่นที่สามารถเกิดขึ้นได้อีก

อีกเรื่องคือไวรัสกลายพันธุ์ ซึ่งมีการระบุว่า น่าจะเกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย หรือเวียดนาม สำหรับ

ในบ้านเรา ก็ประมาทไม่ได้เข่นกัน

ศูนย์รับมือโรคไข้หวัดนก ไข้ หวัดใหญ่รวมทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติ

การตลอด 24 ชั่วโมงนะครับ ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-590-3333

การเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกต้องจับตาดูโรคที่มีอาการคล้ายโรคไข้หวัดนก 3 โรค ได้แก่ ไข้หวัด

ใหญ่ ปอดบวมหรือปอดอักเสบ และไข้เลือดออก บางครั้งในเบื้องต้นแยกกันไม่ออกครับ ชุมชนควร

ติดตามสัตว์ปีกป่วยตายในหมู่บ้านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

กลุ่มเสี่ยงที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ คือเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีครับ โดย เฉพาะเด็กที่มีไข้ ไอ

มีน้ำมูก และมีประวัติสัมผัสกับสัตว์ปีกทุกชนิด หรือเล่นบริเวณที่มีสัตว์ปีกป่วยและตาย ต้องรีบพาไปพบ

แพทย์ทันที

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

รองเท้าส้นสูง

27 สิงหาคม 2556 5.920

เรื่องความสูงของส้นรองเท้านั้นมีหลายคนเขียนไว้แตกต่างกัน บางท่านก็ แบ่งเพศว่า ชายสูงไม่เกิน 3.5 ซม. หญิงสูงไม่เกิน 4.5 ซม. จึงได้มีผู้ทำการศึกษาวิจัยโดยทำการทดลองให้ใส่รองเท้าส้นสูงในขนาดต่างๆ กันแล้วให้เดินสายพาน ในความเร็วประมาณ 4 กม. ต่อชั่วโมง

สารอาหารสำหรับร่างกาย

6 มิถุนายน 2556 1.961

ถ้าต้องนำอาหารแต่ละชนิดมาวิเคราะห์ทางเคมี เราพบว่ามีสารอาหารที่ แบ่งตามหลักโภชนาการ ออกเป็น 6 ประเภทดังนี้

ไข้หวัดหมูไอโอวา เชื้อหวัดสายพันธุ์ใหม่

2 สิงหาคม 2556 3.247

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค หรือ CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งเตือนทั่วโลกให้ระวัง “ไข้หวัดหมูสายพันธุ์ใหม่” คือสายพันธุ์ S-OtrH3N2 ที่สามารถติดต่อสู่คนได้ เนื่องจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 7 ราย

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ